No
No
 

Europejski Trybunał Obrachunkowy zachęca wszystkich swoich pracowników do promowania kultury pracy opierającej się na uczciwości i rzetelności w kontaktach z kolegami, partnerami, przedstawicielami jednostek kontrolowanych i ogólnie obywatelami UE.

Trybunał stworzył kanały służące do sygnalizowania nieprawidłowości, zapewniające należytą ochronę osobom, które takie nieprawidłowości zgłaszają.

Aby zgłosić poważną nieprawidłowość, proszę skorzystać z formularza kontaktowego poniżej. Proszę opisać domniemaną nieprawidłowość i wyraźnie zaznaczyć, czy uznają się Państwo za osobę sygnalizującą nieprawidłowości i czy chcą Państwo, by Państwa tożsamość pozostała poufna.

Przydatne linki