Yes
No

​Co to są pliki cookie? 

Cookie to mały plik danych, który strona internetowa zapisuje na komputerze użytkownika, aby ułatwić mu korzystanie z tej strony. 

Dzięki plikom cookie strona internetowa zapamiętuje preferencje użytkownika – np. wybór języka – i nie musi on wprowadzać ponownie takich danych podczas kolejnych odwiedzin na stronie. 

Jak zarządzać plikami cookie? 

Użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookie lub je usuwać. 

Wszystkie pliki cookie umieszczone na komputerze można usunąć. Większość przeglądarek oferuje ponadto opcję, która uniemożliwia zapisywanie tych plików. W takim przypadku konieczne może być jednak ręczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdorazowej wizycie na stronie internetowej.

Jak stosujemy pliki cookie? 

Cookie funkcjonalne 

Niniejsza strona korzysta z funkcjonalnych plików cookie, aby zapamiętywać preferencje użytkownika. Przykładowo jeśli wyrazi on zgodę na wykorzystanie funkcjonalnych plików cookie, pliki dotyczące ustawień językowych zapamiętają język wybrany przez użytkownika i strona będzie wyświetlana w tym języku przy jej kolejnych odsłonach. Jeżeli natomiast użytkownik nie wyrazi takiej zgody, wybór języka zostanie zapamiętany tylko na czas bieżącej sesji. W takim wypadku pliki określane są jako „cookie sesyjne”. Inny rodzaj funkcjonalnych plików cookie pozwala zapamiętywać, czy użytkownik zamknął wyskakujące okienko powiadomienia ostrzegawczego. 

Wykorzystywane na naszych stronach pliki cookie nie służą do identyfikacji użytkownika. Mają one jedynie ułatwiać mu korzystanie z portalu. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy nie stosuje funkcjonalnych plików cookie do celów innych niż te, które tutaj przedstawiono, ani nie używa ich do gromadzenia danych osobowych w żadnym innym celu. 

Analityczne pliki cookie 

Są to techniczne pliki cookie, które umożliwiają Trybunałowi monitorowanie funkcji strony internetowej i stałe ulepszanie dostępnych na niej usług. Nie gromadzą one, nie przetwarzają, nie rozpowszechniają ani nie rejestrują danych osobowych, które można przypisać konkretnym osobom.