Yes
No

​Trybunał nie ma wprawdzie uprawnień do prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych szkodzących interesom finansowym UE, lecz przyczynia się do ich zwalczania, przeprowadzając szczegółowe kontrole dotyczące zapobiegania nadużyciom lub systemów wykrywania. Wydaje również opinie w sprawie wniosków Komisji dotyczących nowych lub zmienionych przepisów odnoszących się do kwestii związanych z nadużyciami.​