Yes
No

Stabilność systemu finansowego zależy od odporności rynków i instytucji finansowych na wstrząsy gospodarcze, a także od zdolności tego systemu do utrzymania zaufania publicznego. W związku z tym UE podjęła starania, aby zapewnić odpowiednie regulacje i nadzór w sektorze bankowym.​