Yes
No 

 

LINDBLAD
Indicative timetable of publication of ECA reports
Unijne wydatki na politykę spójności – system kontroli nie działa tak, jak powinien
Przegląd 03/2024: Przegląd ram uzyskiwania pewności i kluczowych czynników przyczyniających się do występowania błędów w wydatkach w obszarze spójności za lata 2014–2020
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Uznanie kwalifikacji zawodowych w innym kraju UE nadal jest skomplikowane
Sprawozdanie specjalne 10/2024: Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE
Warunki pracy w Trybunale Obrachunkowym
PILOS
PERREUR-LLOYD
PAVEL
METAXOPOULOU
Przyszłość technologii wodorowych w UE – przełomowe rozwiązanie czy nierealne fantazje?
BATALHA
Etyka zawodowa
OROSZKI
KUCZYNSKA
SWEENEY
MACHOWSKI
LEPKOWSKA
HIERNAUX-FRITSCH
GONZÁLEZ BASTERO
ZIPPEL
ROTA
REVERTE I CASAS
MACYS
COLONERUS
WEBER
SIMPSON
Jak kształtować politykę przemysłową UE?
Rok budżetowy 2023 - Sprawozdanie z działalności delegowanego urzędnika zatwierdzającego (na podstawie art. 74 ust. 9 rozporządzenia finansowego)
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
SARVAMAA
MANFREDI SELVAGGI
Trybunał sprawdza stan wód morskich w UE
Zamówienia publiczne
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
System dostaw gazu do UE wciąż nie jest całkowicie szczelny
Sprawozdanie specjalne 09/2024: Bezpieczeństwo dostaw gazu w UE
Formularz kontaktowy
Czy udało się zabezpieczyć dostawy gazu w UE?
Sztuczna inteligencja – czy UE jest w światowej czołówce?
The EU's AI ambitions
Organizowane wydarzenia
Ochrona danych
JAKOB
RADECKA-MOROZ
Budżet i rozliczalność