Yes
No 

 

Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Finanse UE nie są jeszcze w pełni zabezpieczone przed naruszeniami zasad praworządności
Sprawozdanie specjalne 03/2024: Praworządność w UE
Oferty pracy
Przejrzystość w Europejskim Trybunale Obrachunkowym
Unijna polityka przemysłowa w dziedzinie mikroczipów została wystawiona na próbę
Staże dla młodzieży – mają być okazją do nauki czy też zarobku?
Dodatkowa pomoc dla Bałkanów Zachodnich w wysokości 6 mld euro wymaga skuteczniejszej ochrony
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Staży w UE jest coraz więcej, ale ich jakość mogłaby być lepsza – twierdzą kontrolerzy
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Przegląd 01/2024: Działania UE dotyczące staży dla młodych ludzi
Zamówienia publiczne
Jak skuteczne są mechanizmy ochrony funduszy unijnych w przypadku naruszenia zasad praworządności?
Czy w trakcie kryzysu pomoc państwa jest pod kontrolą?
Unijna służba dyplomatyczna musi zapewnić lepsze wsparcie delegaturom UE rozsianym po całym świecie
Sprawozdanie specjalne 02/2024: Koordynacyjna rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
AO ECA/2023/OP/0001 - LIFT-MAINTENANCE SERVICES
AO ECA/2023/OP/0003 - Service Desk and related services
Samochody emitujące mniej CO2? Łatwiej powiedzieć niż zrobić
Sprawozdanie specjalne 01/2024: Ograniczanie emisji dwutlenku węgla z samochodów osobowych
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Indicative timetable of publication of ECA reports
CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST n° CEI 788 FOR EXTERNAL EXPERTS IN VARIOUS AUDIT FIELDS
CEI – External experts in geo-blocking, EU law and U digital single market (notice - pdf format)
I – Situation of exclusion concerning the person
CEI – External experts in geo-blocking, EU law and EU digital single market
Struktura organizacyjna
Informacja prawna
Portal zamówień publicznych – Trybunał stworzył narzędzie pozwalające śledzić tendencje na rynku zamówień publicznych
Czy nasze samochody naprawdę są coraz bardziej przyjazne środowisku?
Dołącz do Trybunału
Warunki pracy w Trybunale Obrachunkowym
Etyka zawodowa
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Przyszłość biopaliw w UE jest mglista
Sprawozdanie specjalne 29/2023: Unijne wsparcie na rzecz zrównoważonych biopaliw w transporcie
ECA energy conference 2015
Unijni kontrolerzy ogłosili priorytety na nadchodzące lata – największą uwagę zamierzają poświęcić wynikom UE
Program prac 2024+
2024+ work programme
Ekozarządzanie
Cohesion Conference 2023
Stosunki międzyinstytucjonalne
Kontakt dla prasy
KASZASOVÁ
Monitorowanie BIZ w UE – pora wyeliminować uchybienia
Sprawozdanie specjalne 27/2023: Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU