Yes
No

UE udziela wsparcia państwom trzecim, a także rozwija stosunki z tymi państwami oraz z organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi. Głównym celem polityki rozwojowej UE jest wyeliminowanie ubóstwa. Ponad połowa całej pomocy rozwojowej na świecie jest niesiona przez UE i jej państwa członkowskie – wspólnie odgrywają wiodącą rolę w tym obszarze.​