Yes
No

​Europejski Trybunał Obrachunkowy ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 900 pracowników. Trybunał jest instytucją unijną na ludzką skalę – ułatwia to integrację i kontakty międzyludzkie oraz sprzyja pracy zespołowej. Przykłada on dużą wagę do dobrostanu swoich pracowników i dąży do zapewnienia środowiska pracy, w którym członkowie personelu mają poczucie, że są darzeni zaufaniem, doceniani i zmotywowani.


  • Siedziba Trybunału mieści się w trzech połączonych ze sobą budynkach, które oferują nowoczesne, sprzyjające współpracy, bezpieczne i przyjazne środowisku warunki pracy. W siedzibie znajduje się wszystko, co konieczne, by ułatwić życie pracownikom i uczynić je przyjemniejszym (stołówki, obiekty sportowe, pokój rodzinny itp). Trybunał zapewnia pracownikom wszelkie niezbędne narzędzia i infrastrukturę informatyczną, tak aby mogli oni wykonywać pracę w sposób elastyczny i efektywny.

  • Praca w Trybunale odbywa się w trybie mieszanym, który łączy w sobie pracę stacjonarną i zdalną. Możliwa jest również praca spoza miejsca zatrudnienia (w ograniczonym wymiarze w ciągu roku) oraz wybór elastycznego modelu organizacji pracy.


Trybunał oferuje konkurencyjne wynagrodzenie i całościowy pakiet świadczeń, obejmujący urlopy i program emerytalny, ważne na całym świecie ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i osób pozostających na ich utrzymaniu oraz ubezpieczenie na życie i na wypadek inwalidztwa. Wynagrodzenie podstawowe jest określone w regulaminie pracowniczym UE. Szczegółowe informacje na temat jego wysokości można znaleźć tutaj(opens in new window).

Oprócz wynagrodzenia podstawowego pracownikom mogą przysługiwać pewne dodatki (dodatek zagraniczny, dodatek na gospodarstwo domowe i dodatek na dziecko) w zależności od ich sytuacji osobistej i rodzinnej. Wynagrodzenie brutto jest zwolnione z podatku krajowego, lecz podlega opodatkowaniu unijnemu. Potrącana jest też od niego składka solidarnościowa.

Pracownicy mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 24 dni rocznie, nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy.