Yes
No

Państwa członkowskie mogą liczyć na wsparcie UE w kształtowaniu wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej opartej na zasadzie solidarności, skutecznym zarządzaniu przepływami migracyjnymi, sprawiedliwym traktowaniu obywateli państw trzecich będących rezydentami UE i działaniach służących zwalczaniu nielegalnej imigracji i handlu ludźmi.​