Yes
No

Kultura i edukacja są kluczowe dla przyszłości odpornej, konkurencyjnej i spójnej Europy. Za politykę w obu tych dziedzinach odpowiadają przede wszystkim państwa członkowskie, UE odgrywa jednak istotną rolę uzupełniającą.​