Yes
No

Badania naukowe i innowacje są kluczowym elementem unijnej strategii na rzecz konkurencyjności, rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Polityka UE przewiduje stworzenie odpowiedniego środowiska dla rozwoju badań naukowych i innowacji oraz podwyższenie poziomu inwestycji.​