Yes
No

​Trybunał zapewnia wszystkim swoim pracownikom możliwości szkolenia, aby mogli oni jak najpełniej rozwinąć posiadane talenty. Jesteśmy zdania, że uczenie się to proces trwający przez całe życie. Nasz program szkoleniowy ma na celu stworzenie intelektualnie inspirującego miejsca pracy, w którymzmotywowany i dobrze wyszkolony personel służy UE i jej obywatelom.

ECAcademy  

Katalog szkoleń w Trybunale obejmuje szeroki zakres tematów. Niektóre z naszych kursów są też dostępne dla zainteresowanych osób spoza instytucji, które mogą się na nie zarejestrować w portalu ECAdemy.

Dla nowo zatrudnionych kontrolerów Trybunał opracował trzyletni program wprowadzający pod nazwą ASPIRE, realizowany od . W Trybunał stworzył też program dla absolwentów programu ASPIRE – ASPIRE Alumni – w ramach którego każdy rocznik absolwentów otrzymuje możliwość dalszego rozwoju zawodowego pod opieką jednego z członków Trybunału pełniącego funkcję mentora.

Trybunał wspiera zatrudnionych kontrolerów, pomagając im zdobywać i poszerzać kwalifikacje zawodowe. Oferuje też swoim pracownikom możliwość podejmowania studiów podyplomowych.

Doradcy zawodowi i mentorzy służą radą pracownikom Trybunału na wszystkich szczeblach kariery.

Trybunał uznaje i nagradza wyniki osiągnięte na polu zawodowym przez poszerzenie niezależności zawodowej swoich pracowników, przyznawanie im nagród za wyniki i zarządzanie wiedzą, umożliwianie udziału w programach rozwoju umiejętności przywódczych oraz inne możliwości w zakresie uczenia się i rozwoju.

Trybunał wspiera też mobilność w ramach o​rganizacji i zachęca pracowników do przechodzenia na stanowiska w innych obszarach działalności i podejmowania nowych obowiązków. Polityka rotacji personelu ma na celu podwyższenie poziomu motywacji, poszerzenie możliwości rozwoju kariery i poprawę jakości kontroli przy jednoczesnym zachowaniu niezależności zawodowej. Dla stałych pracowników Trybunału mobilność w ramach instytucji unijnych stanowi element uczenia się i rozwoju przez cały czas trwania kariery zawodowej.

Related documents