Yes
No

Za pośrednictwem polityki w obszarze gospodarki morskiej i rybołówstwa UE dąży do rozwoju swojego potencjału gospodarczego, a także zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa i stabilnych dostaw żywności pochodzenia morskiego.​