Yes
No

Pomoc humanitarna polega na zapewnieniu w sytuacji nadzwyczajnej adekwatnej reakcji, która pozwoli uratować i ochronić życie ludzi, zapobiec i ulżyć ich cierpieniu oraz pomóc im zachować godność. Jej zadaniem jest dotarcie ze wsparciem do najbardziej narażonych społeczności zgodnie z zasadami bezstronności, neutralności, humanitaryzmu i niezależności. UE jest również zaangażowana w ochronę ludności cywilnej, aby wspierać, koordynować i uzupełniać działania prowadzone przez państwa członkowskie.​