No
No

Informacje na stronie internetowej Trybunału podlegają klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności oraz prawom autorskim.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Europejski Trybunał Obrachunkowy stara się dopilnować, aby informacje publikowane na tej stronie były możliwie najbardziej aktualne i poprawne. Dokłada też starań, by poprawić wszelkie zgłaszane błędy. Trybunał Obrachunkowy nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane na tej stronie.

W szczególności:

  • informacje zamieszczone na tej stronie nie stanowią porad zawodowych ani prawnych;
  • Trybunał Obrachunkowy nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych lub informacji dostępnych na tej stronie. Użytkownikom zaleca się zatem podjęcie wszelkich koniecznych środków ostrożności przed wykorzystaniem tych danych. Użytkownicy korzystają z danych na własne ryzyko;
  • informacje na tej stronie mogą zawierać linki do zewnętrznych stron, na które służby Trybunału Obrachunkowego nie mają wpływu i za które Trybunał Obrachunkowy nie ponosi odpowiedzialności.

Oświadczenie o prawach autorskich

© Unia Europejska, -

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową polityką w zakresie ponownego wykorzystywania informacji opublikowanych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

O ile nie wskazano inaczej (np. w szczegółowych oświadczeniach o prawach autorskich), treści Trybunału Obrachunkowego są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że ich ponowne wykorzystanie jest dozwolone, pod warunkiem że Trybunał zostanie wskazany jako źródło. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć ewentualne dokonane w nich zmiany, nie wolno też zmieniać oryginalnego znaczenia ani przesłania dokumentów. Trybunał Obrachunkowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje ponownego wykorzystania.

Niektóre treści podlegają dodatkowym ograniczeniom. Przykładowo aby ponownie wykorzystać dokument, w którym zamieszczono zdjęcia pracowników Trybunału, należy najpierw wystąpić o zgodę Trybunału.

Polityka w zakresie ponownego wykorzystywania obejmuje jedynie treści, w przypadku których Trybunał jest właścicielem praw autorskich. W celu ponownego wykorzystania materiałów niebędących własnością Trybunału konieczne jest wystąpienie o zgodę bezpośrednio do właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i znaków graficznych, które pojawiają się na stronie Trybunału.

Na stronie internetowej Trybunału mogą zostać zamieszczone linki do stron zewnętrznych. Trybunał nie ma wpływu na zawartość tych stron i w związku z tym zachęca użytkowników, aby samodzielnie zapoznali się z polityką ochrony prywatności i polityką w zakresie praw autorskich obowiązującymi na tych stronach.

European Court of Auditors

Znak graficzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Znaku graficznego Trybunału Obrachunkowego nie wolno wykorzystywać bez uprzedniej zgody Trybunału.

Polityka ochrony prywatności

Europejski Trybunał Obrachunkowy przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników i ich danych osobowych. W polityce ochrony prywatności wyjaśniono sposób przetwarzania przez Trybunał danych osobowych w domenie eca.europa.eu. Na dole strony zamieszczono ponadto szczegółowe oświadczenia o ochronie prywatności.