Yes
No

UE prowadzi politykę handlową i inwestycyjną, w ramach której utrzymuje stosunki gospodarcze z innymi częściami świata. Państwa członkowskie zgodziły się, by w obrębie unijnego jednolitego rynku – który zasadza się na koncepcji swobodnego przepływu towarów i usług przez granice wewnętrzne UE – dostosować swoje przepisy dotyczące opodatkowania towarów oraz usług i utworzyć unię celną. UE wspiera również państwa członkowskie w dążeniu do zharmonizowania prowadzonej przez nie polityki gospodarczej, a także poziomów podatku od osób prawnych i podatku dochodowego.​