Yes
No

​Dlaczego pracownicy Trybunału tak entuzjastycznie podchodzą do pracy w tej instytucji? Oto kilka powodów:

  • Praca w Trybunale daje wyjątkową możliwość międzynarodowej kariery w dziedzinie kontroli sektora publicznego i w innych obszarach.

  • Stanowią część europejskiej instytucji, która powstała po to, by czuwać nad finansami UE.

  • Pracują w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku wraz z profesjonalistami ze wszystkich krajów członkowskich UE.

  • Przyczyniają się do usprawnienia funkcjonowania UE oraz do tego, by pieniądze unijnych podatników były wydatkowane gospodarnie.

Wśród pracowników Trybunału znajdują się przedstawiciele różnych zawodów: są oczywiście kontrolerzy, ale też tłumacze, prawnicy, specjaliści do spraw kadrowych, archiwiści i bibliotekarze, lekarze, eksperci od komunikacji, informatycy i analitycy danych, specjaliści w zakresie logistyki i bezpieczeństwa, a także asystenci administracyjni.

Trybunał zatrudnia przede wszystkim urzędników (na czas nieokreślony) w drodze konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Niekiedy kandydatów przyjmuje się też do pracy bezpośrednio: są to pracownicy zatrudniani na czas określony lub pracownicy kontraktowi. W takim przypadku Trybunał publikuje zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w dziale oferty pracy na swojej stronie internetowej. Trzy razy do roku odbywa się rekrutacja stażystów we wszystkich dziedzinach pracy instytucji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dziale staże. Trybunał uczestniczy też w programach wymiany pracowników z krajowymi organami kontrolnymi, co umożliwia mu przyjmowanie co roku oddelegowanych ekspertów krajowych.

W skład personelu Trybunału wchodzą sekretarze/pracownicy biurowi, asystenci, administratorzy i kierownicy. Sekretarze/pracownicy biurowi co do zasady zajmują się administracją biurową, a także świadczą usługi ochrony lub kierowania pojazdami oraz pomoc administracyjną i techniczną. Asystenci zapewniają wsparcie operacyjne i techniczne w różnorodnych dziedzinach. Administratorzy pracują na stanowiskach o dużym zakresie odpowiedzialności. Kierownicy odpowiadają za strategię, planowanie i zarządzanie ludźmi.

Podstawę prawną we wszystkich kwestiach dotyczących zatrudnienia w Trybunale stanowi Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej(opens in new window).

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rocznym bilansie społecznym Trybunału.

Więcej informacji