Yes
No

​Next Generation EU (NGEU) to tymczasowy instrument ustanowiony w 2020 r., który ma zaradzić społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19. Obejmuje on środki do 750 mld euro, służące przede wszystkim do sfinansowania odbudowy gospodarczej w UE. Środki finansowe udostępnione w ramach NGEU mają postać dotacji i pożyczek dla państw członkowskich udzielanych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) i sześciu innych unijnych programów wydatków na lata 2021–2027.