No
Yes

„ECA Journal” to ukazująca się regularnie publikacja, w której omawiane są najważniejsze zagadnienia z dziedziny kontroli publicznej w UE. Umożliwia zapoznanie się z rolą i bieżącą działalnością Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a w każdym jej wydaniu ukazują się artykuły na określony temat autorstwa pracowników Trybunału, jak i osób spoza instytucji. Artykuły mogą dotyczyć nowych tendencji i praktyk w dziedzinie kontroli bądź przedstawiać dane zagadnienie z punktu widzenia decydentów politycznych, kontrolerów, przedstawicieli środowisk akademickich lub innych ekspertów.

Za treść artykułów i wywiadów wyłączną odpowiedzialność ponoszą autorzy i osoby udzielające wywiadów. Nie odzwierciedla ona stanowiska Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

„ECA Journal” jest dostępny poniżej. Informacje o każdym nowym wydaniu publikowane są ponadto na kanałach Trybunału w mediach społecznościowych.