Yes
No

Zmiana klimatu nie zatrzymuje się na granicy kraju i nie da się jej przeciwdziałać wyłącznie na poziomie krajowym lub lokalnym. Dlatego kluczowe znaczenie ma koordynacja działań w dziedzinie klimatu w całej UE. Z kolei celem unijnej polityki energetycznej jest dekarbonizacja gospodarki i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii po konkurencyjnych cenach. Jest ona ściśle powiązana z polityką w dziedzinie ochrony środowiska, której ogólnym celem jest ochrona i zachowanie środowiska naturalnego oraz poprawa jego stanu z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.​