Yes
No

Polityka UE w zakresie unii gospodarczej i walutowej obejmuje koordynowanie strategii ekonomicznych i fiskalnych poszczególnych państw członkowskich, prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej i przyjęcie wspólnej waluty. Jej celem jest zwiększenie zamożności i dobrobytu gospodarczego wszystkich obywateli UE.​