Yes
No

W kontekście unijnym spójność oznacza niwelowanie nierówności gospodarczych i społecznych między regionami i państwami członkowskimi dzięki działaniom na rzecz tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.​