No
No

Me korraldame nii auditialaseid tehnilisi õpikodasid kui ka rahvusvahelisi konverentse, mis keskenduvad meie töövaldkondadele. Allpool toodud linkidel on teave kontrollikoja korraldatud viimaste konverentside ja seminaride kohta.