Yes
No

ELi kontekstis on ühtekuuluvuse eesmärk vähendada piirkondade- ja liikmesriikidevahelisi majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi, edendades töökohtade loomist, ettevõtete konkurentsivõimet, kestlikku arengut ning piiriülest ja piirkondadevahelist koostööd. ​