Yes
No

Humanitaarabi tähendab hädaolukordadele reageerimist, et kaitsta elusid, ennetada ja leevendada inimkannatusi ning säilitada inimväärikus. Humanitaarabi on suunatud kõige haavatavamatele elanikkonnarühmadele ning põhineb inimlikkuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtetel. EL tegutseb ka kodanikukaitse valdkonnas, toetades, koordineerides ja täiendades liikmesriikide tegevust. ​