Yes
No

Rahvatervis moodustab kaudselt osa mitmest ELi poliitikavaldkonnast. Peamine vastutus tervisekaitse ja tervishoiusüsteemide eest lasub aga liikmesriikidel. ​