Yes
No

EL rakendab kaubandus- ja investeerimispoliitikat, mille alusel toimivad liidu majandussuhted maailma teiste piirkondadega. ELi ühtsel turul (mis hõlmab kaupade ja teenuste vabakaubandust üle ELi sisepiiride) on liikmesriigid leppinud kokku, et ühtlustavad oma eeskirjad kaupade ja teenuste maksustamise kohta tolliliidus. EL aitab ka liikmesriikidel ühtlustada nende majanduspoliitikat ning äriühingute ja eraisikute tulumaksumäärasid. ​