Yes
No

​Värbame oma alalisi töötajaid reservnimekirjadest, mille Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) koostab avalike konkursside põhjal. Samuti võtame tööle ajutisi ja lepingulisi töötajaid, kes täidavad eri- ja lühiajalisi ülesandeid.

Allpool on esitatud loetelu vabadest ametikohtadest.