No
No
 

ELi rahaliste vahendite kaitsjana usub Euroopa Kontrollikoda, et institutsiooni toimimine peab olema läbipaistev. See tähendab ka institutsiooni juhtimist ja tegevust puudutava teabe avalikustamist ning kontrollikoja audititöö tulemuste avaldamist. Nii saavad kodanikud parema ülevaate sellest, kuidas kontrollikoda teeb oma tööd ning edendab ELi eelarve juhtimisega tegelejate kontrollimise abil usaldusväärset finantsjuhtimist.

Seotud lingid