No
No

Sellel veebisaidil oleva teabe suhtes kehtib vastutuse välistamise klausel ja autoriõiguste märge.

Vastutuse välistamine

Püüame hoida oma veebisaiti võimalikult ajakohase ja täpsena, ning parandada kõik vead, millele meie tähelepanu juhitakse. Euroopa Kontrollikoda ei vastuta veebisaidil avaldatud materjali eest.

Eelkõige:

  • veebisaidil esitatud teave ei kujuta endast erialast ega õigusnõustamist;
  • Euroopa Kontrollikoda ei vastuta käesoleval veebisaidil avaldatud andmete ja teabe kasutamise eest. Kuna andmete kasutamine on omal vastutusel, soovitatakse kasutajatel võtta enne mainitud andmete kasutamist kõik vajalikud ettevaatusabinõud;
  • veebilehel avaldatud teave võib olla seotud viidetega teistele veebilehtedele, mille üle Euroopa Kontrollikojal puudub kontroll ning mille eest see ei võta mingit vastutust.

Autoriõiguste märge

© Euroopa Liit, -

Tutvuge meie üksikasjalike põhimõtetega Euroopa Kontrollikoja avaldatud teabe taaskasutamise kohta.

Kui ei ole märgitud teisiti (nt eraldiseisvates autoriõiguste märgetes), on meie sisu litsentsitud vastavalt litsentsile Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0(opens in new window)). See tähendab, et seda võib soovi korral taaskasutada, kui märkida allikana Euroopa Kontrollikoda. Sisus mistahes muudatuste tegemisel peab need selgelt välja tooma. Dokumentide algse tähenduse või sõnumi moonutamine on keelatud. Euroopa Kontrollikoda ei vastuta taaskasutamise tagajärgede eest.

Teatava sisu suhtes kehtib rohkem piiranguid. Näiteks kui soovite taaskasutada dokumenti, mis sisaldab meie töötajate pilte, peate kõigepealt saama meie loa.

Meie taaskasutamise põhimõtted hõlmavad ainult sisu, mille kohta meil on autoriõigus. Meile mittekuuluva sisu kasutamiseks peate küsima luba otse autoriõiguste omajatelt. See kehtib eelkõige meie veebisaidil olevate patentide, kaubamärkide, registreeritud disainilahenduste ja logode kohta.

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Meil puudub kontroll nende veebisaitide sisu üle ning seetõttu soovitame me tutvuda nende isikuandmete ja autoriõiguste kaitse põhimõtetega.

European Court of Auditors

Logo kasutamine

Meie logo ei tohi kasutada ilma selleks eelnevalt luba saamata.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Euroopa Kontrollikoja jaoks on oluline kasutajate eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse. Meie isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, kuidas me domeenil eca.europa.eu isikuandmeid töötleme. Lehekülje all leiate ka mõned konkreetsed isikuandmete kaitse avaldused.