Yes
Yes
 • 18.10.1977 - 17.10.1987

  Paul GAUDY

  Paul GAUDY

  Sündinud 4. augustil 1921. aastal Nivelles’is; õppis klassikalist filoloogiat (Kreeka ja Ladina); Euroopa Koolide kuratooriumi rahandus- ja halduskomisjoni liige; tööstusraamatupidamise õpingud; kaubandus- ja rahandusteaduse kraad; Brüsseli Saint-Louis’ kõrgema kommertskooli (Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis) õppejõud. Brüsseli rahandusettevõtete ja otsemaksete halduskeskuse (Administration centrale des contributions directes) õigusosakonna audiitor (1942); uuringute osakonna peasekretär, vastutas läbirääkimiste (Eurochemic, Eurocontrol) ja rahvusvahelise töö eest (Euroopa ühendused) (1957); osalise tööajaga töö riiklikus krediiditalituses (Service du Crédit Public) kuni rahvusvaheliste ülesannete täitmisele üleviimiseni aprillis 1960; peainspektor; alalise esinduse finantsnõunik, vastutades finants-, fiskaal- ja haldusalaste läbirääkimiste eest, eelarvekomitee, Euroopa Arengufondi ja Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi täisliige, Euroopa Sotsiaalfondi asendusliige; Euroopa Koolide kuratooriumi haldus- ja finantskomitee liige; ekspertide rühma nõukogu liige (1959); Euroopa Investeerimispanga direktorite nõukogu asendusliige (1970); ESTÜ audiitor (1971); auditinõukogu liige (1972); kontrollikoja liige 18. oktoobrist 1977 kuni 17. oktoobrini 1987. Suri 20. jaanuaril 2017.
 • 18.10.1987 - 15.03.1992

  Fernand HEBETTE

  Fernand HEBETTE

  Sündinud 24. oktoobril 1923; majandusteaduskonna kraad ja doktorikraad; majandusministeeriumi ökonomist ja majandusnõunik (1949); tööhõive, sotsiaalkindlustuse ja keskklassi ministeeriumide finantsinspektor (1959); peaministri kantselei nõunik (1963). Sotsiaalküsimuste ja hariduse koordineerimise ministri kabinetiülema asetäitja (1966); peaministri kabineti majandus- ja sotsiaalküsimuste osakonna juhataja (1968); majandus- ja sotsiaalküsimuste koordineerimise ministrite komitee presidendi kabinetiülem (1972); eelarveministri kabinetiülem (1974); kommunikatsiooniministri rahanduse peainspektor (1976); eelarveministri kabinetiülem (1977); kommunikatsiooniministri rahanduse peainspektor (1979); riigi raamatupidamisarvestuse reformi peadelegaat (1982); kontrollikoja liige alates 18. oktoobrist 1987 kuni 15. märtsini 1992. Suri 15. märtsil 1992.
 • 21.12.1992 - 09.02.1994

  Roger CAMUS

  Roger CAMUS

  Sündinud 18. detsembril 1928 Bouffioulx’s; äri- ja rahandusteaduste kraad (1953); läbis rahanduse abiinspektorite avaliku konkursi (1958); haldusteaduste instituudi teine auhind (1963); kuningliku poliitökonoomia seltsi liige; Groupe Économique HEC Saint-Louis’ president. Riiklik statistikainstituut (1947); erinevad ametikohad Belgia kõrgeimas kontrolliasutuses (1954); spetsiaalne eelarvekontrolli osakond (1966); kõrgetasemeline tehniline koostöö Zaires (1973); Belgia kõrgeimas kontrolliasutuse liige (1975); Euroopa ühenduste kontrollikoja kontaktisik (1977); Agence de coopération culturelle et technique’i audiitor Pariisis (1976); sotsiaalkindlustuse ministri kabinetiülem (1974); Centre public d’aide sociale’i liige Brüsselis (1989); kontrollikoja liige alates 21. detsembrist 1992 kuni 9. veebruarini 1994; suri 15. oktoobril 2013.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Patrick EVERARD

  Patrick EVERARD

  Sündinud 13. märtsil 1940 Etterbeekis; õppis Université libre de Bruxelles’is õigusteadust; Nancy ülikoolis õigusteaduskonnas ettevõtlust; töötas erasektoris (1961–1963); Euroopa Komisjoni ametnik. Äriühinguõiguse ühtlustamise direktiivide eelnõud (1963). Eelarve peadirektoraadi vanemametnik (1968); peadirektori asetäitja (1972); üldeelarve, juhtimise ja finantsteabe osakonna juhataja (1974); kontrollikojas arengumaadele abi andmise eest vastutava osakonna juhataja ja hiljem direktor (1978); auditimetoodika eest vastutav direktor (1985); peasekretär (1989); kontrollikoja liige alates 10. veebruarist 1994 kuni 28. veebruarini 2000; Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele, uutele sõltumatutele riikidele (endine NSVL) ja Mongooliale suunatud auditimeetmed (1996). Suri 11. märtsil 2024.
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Robert REYNDERS

  Robert REYNDERS

  Sündinud 23. mail 1945 Oostendes; kraad majandusteaduse erialal Genti Ülikoolist; Belgia Riigipanga analüüsitalituse juhataja, vastutusalaks algul rahvamajanduse arvepidamine, hiljem rahastamiskontod ja riigi rahandus (1976). Rahvusvahelise Valuutafondi majandus- ja rahanduspoliitika erinõunik Burundi keskpangas (1983); föderaalse eelarveministri kantselei juhataja (1988); Belgia Riigipanga direktor ja juhatuse liige (1991); Belgia-Luksemburgi Valuutainstituudi juhatuse liige (2000); alates 1. märtsist 2000 kuni 28. veebruarini 2006 Euroopa Kontrollikoja liige. Suri 8. novembril 2021.
 • 01.03.2006 - 30.04.2018

  Karel PINXTEN

  Karel PINXTEN

  Sündis 19. juulil 1952. aastal Overpeltis, Belgias; magistrikraad majandusteaduses (M. Phil) Cambridge’i ülikoolist (Briti Nõukogu stipendiaadina); lõpetanud Leuveni katoliikliku ülikooli majandusteaduse erialal, spetsialiseerudes riigi rahandusele ja rahandusökonoomikale; õigusteaduse kandidaadi kraad Antwerpeni Ülikoolist. Oli aastatel 1977–1978 riigi rahanduse valdkonna uurimisassistent Leuveni katoliikliku ülikooli majandusuuringute keskuses; 1978. aastal õppis Karel Pinxten väliskaubanduse ministri stipendiaadina kuus kuud Jaapanis; ta oli Belgia kõrgeima kontrolliasutuse audiitor alates 1980. aastast kuni 1994. aastani, mil alustas tööd Belgia valitsuses; ajavahemikus 1984–1994 oli Karel Pinxten Belgia kõrgeima kontrolliasutuse juurest lähetuses. 1983–2006 oli Overpelti linnapea. 1984–1985 oli Belgia asepeaministri büroo nõunik. 1985–1989 oli Belgia rahandusministri büroo nõunik. 1989–1991 Euroopa Parlamendi liikmena oli Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni liige. 1991–1994 Belgia Föderaalparlamendi liige ja rahanduskomisjoni liige. 1994–1995 oli Karel Pinxten kaitseminister ning 1995–1999 põllumajanduse ja VKEde minister. Karel Pinxten oli Belgia Föderaalparlamendi liikmena aastatel 1999–2006 rahandus- ja väliskomisjoni liige. 2004. aastal valiti ta väliskomisjoni esimeheks. Karel Pinxten oli alates 1. märtsist 2006 kuni 30. aprillini 2018 Euroopa Kontrollikoja liige. 2015. aastal andis Belgia kuningas Philippe Karel Pinxtenile paruni tiitli.
 • 01.01.2007 - 31.12.2012

  Nadejda SANDOLOVA

  Nadejda SANDOLOVA

  Sündinud 17. aprill 1956. aastal Bulgaarias; magistrikraad õigusteaduses ja avalikus halduses Sofia Karl Marxi kõrgemast majandusinstituudist; töötas Sofia ehitusmajanduse uurimisinstituudis teadurina, erialaks rahandusanalüüs (1980–1986). Sofias asuva St Kliment Ohridski ülikooli majandusteaduskonna õppejõud (1988–2006); töötas tööstusministeeriumis osakonnajuhatajana, kus tema ülesannete hulka kuulusid riigiettevõtete võlgade analüüs, riigiettevõtetele laenamine ja suhted rahvusvaheliste finantsasutustega (1991); oli Bulgaaria Sofia Bank Ltd. direktorite nõukogu liige (1993). Bulgaaria Riigikontrolli liige, tema vastutusvaldkonda kuulusid riigi keskpanga audit, riigivõla audit, pangahoiuste tagatisfondi audit, Bulgaaria ekspordikindlustusagentuuri audit, erastamise audit, riigitagatisega laenude audit ning avaliku ja erasektori partnerlusprojektide audit. Oli ka teiste kõrgeimate kontrolliasutuste, sh Euroopa Kontrollikoja kontaktametnik (1995); Pariisis asuva Euroopa Nõukogu Arengupanga auditinõukogu liige (2004); alates 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2012 Euroopa Kontrollikoja liige IV auditigrupis (tulud, pangatoimingud, halduskulud, ühenduse institutsioonid ja asutused, sisepoliitika); kontrollikoja halduskomitee asendusliige (2007); IV auditikoja (tulud, teadusuuringud ja sisepoliitika, Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused) liige; IV auditikoda esindav liige CEAD auditikojas (2010).
 • 01.01.2013 - 17.09.2023

  Iliana IVANOVA

  Iliana IVANOVA

  Sündinud 1975. aastal Stara Zagoras. Magistrikraad rahvusvaheliste majandussuhete erialal, Varna Majandusülikool; magistrikraad rahvusvahelise ärijuhtimise erialal, Thunderbird University, Arizona, USA. Töötas rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega tehtava koostöö koordinaatorina Bulgaaria põllumajandus- ja toiduministeeriumis (1999–2002); investeerimis- ja ärianalüütik erinevates USA finants- ja pangandusasutustes (2004–2006); Sofia linnavolikogu liige (2007–2009); Euroopa Parlamendi liige (2009–2012), kus oli eelarvekontrollikomisjoni (CONT) aseesimees, finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjoni aseesimees ning ELi-Hiina delegatsiooni aseesimees. Nimetati 2013. aastal kontrollikoja liikmeks, kes vastutas mitmesuguste vastavus- ja tulemusauditite eest ning alates 2016. aastast oli II auditikoja (investeeringud ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse) eesistuja; alates 2022. aastast kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelise organisatsiooni auditi kvaliteedikontrolli komitee esimees ja kutsestandardite komitee esimees. Nimetati 2023. aasta septembris Euroopa Komisjoni innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinikuks.
 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Jan KINŠT

  Jan KINŠT

  Sündinud 1965. aastal Prahas; lõpetanud Praha Majandusülikooli rahanduse erialal (1987). Osalenud järgmistel seminaridel: riigi raamatupidamine ja audit (CIPFA, London), erastamine ja riigi rahandus (JICA, Tokio), riigi rahanduse juhtimine (IMF, Viin), valitsuse rahandusstatistika (IMF, Washington D.C.), arenguabi ettevõtlussektorile (JICA, Tokio). Töötas Tšehhi Vabariigi rahandusministeeriumi finantsanalüüsi osakonnas (1988), riigieelarve osakonnas (1990); riigieelarve osakonna juhataja asetäitja ning üldeelarve allüksuse juht (1994); Euroopa Tuumauuringute Keskuse (CERN, Genf) rahanduskomisjoni liige (1993–1996); Tšehhi Vabariigi kõrgeima kontrolliasutuse (Nejvyšší kontrolní úřad) analüüsiosakonna juhataja; esindas Tšehhi kõrgeimat kontrolliasutust Euroopa Kontrollikoja, SIGMA ja kandidaatriikide vahelises auditialaste käsiraamatute ekspertide töörühmas. Tegutses Maailmapanga eksperdina (1999). Nimetati Tšehhi Vabariigi kõrgeima kontrolliasutuse liikmeks (juuli 2003); Euroopa Kontrollikoja liige 7. mai 2004 – 6. mai 2016; määrati III auditigruppi (välistegevus); kontrollikoja halduskomitee liige; kontrollikomitee eesistuja ja liige; EUROPOLi kontrollikomitee eesistuja ja liige; III auditikoja (välistegevus) eesistuja ja halduskomitee liige (2010); III auditikoda esindav liige CEAD auditikojas (2011). I auditikoja (loodusressursside säilitamine ja haldamine) liige ning edasi selle auditikoja eesistuja (2013), I auditikoda esindav liige CEAD auditikojas.
 • 18.10.1977 - 17.04.1983

  Arne JOHANSEN

  Arne JOHANSEN

  Sündinud 29. augustil 1922 Kopenhaagenis; lõpetanud Kopenhaageni Ülikooli õigusteaduskonna (1948); Taani avaliku sektori raamatupidamisarvestuse auditeerimistalituse ametnik (1948); apellatsioonikohtu juriidilise kompetentsi sertifikaat (1952); audiitor NATO rahvusvahelises audiitorkogus Pariisis (1957). ESRO auditinõukogu liige Pariisis (1964); Taani avaliku sektori raamatupidamisarvestuse auditeerimistalituse osakonnajuhataja (1972); Euroopa ühenduste auditinõukogu liige Brüsselis (1973); Taani avaliku sektori raamatupidamisarvestuse auditeerimistalituse aseaudiitor (1976); kontrollikoja liige alates 18. oktoobrist 1977 kuni 17. aprillini 1983. Suri 1. mai 1996.
 • 18.04.1983 - 17.04.1989

  Keld BRIXTOFTE

  Keld BRIXTOFTE

  Sündinud 6. mail 1922 Herrestedis; lõpetanud Kopenhaageni Ülikooli õigusteaduskonna (1948); jurist (1948); Taani avaliku sektori raamatupidamisarvestuse auditeerimistalituse ametnik (1949); ajutine ametikoht NATO rahvusvahelises audiitorkogus Pariisis (1956). Audiitor NATO rahvusvahelises audiitorkogus Pariisis (1960); Taani avaliku sektori raamatupidamisarvestuse auditeerimistalituse üksuse juhataja (1967); Taani avaliku sektori raamatupidamisarvestuse auditeerimistalituse osakonnajuhataja (1974); volitatud audiitor Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumis Heidelbergis, Saksamaal (1978); audiitor (1977); kontrollikoja liige alates 18. aprillist 1983 kuni 17. aprillini 1989. Suri 23. september 1990.
 • 18.04.1989 - 30.06.1995

  Ole WARBERG

  Ole WARBERG

  Sündinud 24. oktoobril 1931 Vejles; majanduse magistrikraad Kopenhaageni Ülikoolist (1957); Taani avaliku sektori raamatupidamisarvestuse auditeerimistalituse audiitor (1957); NATO audiitor (1966); Taani avaliku sektori raamatupidamisarvestuse auditeerimistalituse üksuse juhataja (1971). Taani avaliku sektori raamatupidamisarvestuse auditeerimistalituse osakonnajuhataja (1973); riigikontrolöri asetäitja (1983); Euroopa Kontrollikoja liige alates 18. aprillist 1989 kuni 30. juunini 1995. Suri 4. juuni 2014.
 • 01.07.1995 - 31.12.2001

  Jørgen MOHR

  Jørgen MOHR

  Sündinud 1940. aastal Kopenhaagenis; politoloogia kraad Kopenhaageni Ülikoolist ja Kopenhaageni Ärikorralduse Koolist (Handelshøjskolen); rahandusministeeriumi ja välisministeeriumi ametnik (1965); Taani riigikontrollis (Rigsrevisionen) üksuse juhataja asetäitja. Riiklike ehitustööde ja Gröönimaa ministeeriumi raamatupidamisarvestuse auditeerimise eest vastutava üksuse juhataja; sotsiaal- ja keskkonnaministeeriumide auditeerimise eest vastutava haldusnõukogu liige (1971); riigikontrolör (1985); monopolide apellatsiooninõukogu liige (1987); Euroopa Kontrollikoja liige alates 1. juulist 1995 kuni 31. detsembrini 2001, vastutades sotsiaalpoliitika, tööstuspoliitika, Thessaloniki keskuse, Dublini fondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnakaitse aspekti auditeerimise eest.
 • 01.01.2002 - 29.02.2012

  Morten Louis LEVYSOHN

  Morten Louis LEVYSOHN

  Sündinud 31. märtsil 1949 Kopenhaagenis; lõpetanud Kopenhaageni Ülikooli õigusteaduskonna; üksuse juhataja justiitsministeeriumile alluva avaliku usaldusisiku büroos (1972); üksuse juhataja Taani kõrgeimas kontrolliasutuses (Rigsrevisionen), vastutusalaks aastaaruande koostamine, ametkonnasisene planeerimine ning teiste seas sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi auditeerimine (1985). Kõrgeima kontrolliasutuse osakonnajuhataja, vastutades finantsauditite üldise planeerimise ja juhtimise eest (1995); liige ELi kõrgeimate kontrolliasutuste ja kontrollikoja vahelises töörühmas, mis töötas välja INTOSAI auditistandardite Euroopa rakendusjuhised (1996); riigikontrolöri asetäitja, vastutades finantsauditite ja tulemusauditite eest kaitseministeeriumis, maksuministeeriumis ning toiduainete-, põllumajandus- ja kalandusministeeriumis (1999); kontaktametnik suhete alal Euroopa Kontrollikoja ja NATO Rahvusvahelise Audiitorite Nõukoguga (2000); kontrollikoja liige alates 1. jaanuarist 2002 kuni 29. veebruarini 2012, vastutas ELi institutsioonide, Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse ja ühenduste välisesinduste ja -delegatsioonide halduskulude ning toetuste auditeerimise eest (2002); IV auditigrupi (omavahendid, pangatoimingud, halduskulud, ELi institutsioonid ja asutused) raportöör (2004), eesistuja (2005); grupi CEAD (kooskõlastus, teabevahetus, hindamine, kinnitamine, arendustöö) liige; halduskomitee asendusliige (2009); II auditikoja (struktuuripoliitika, transport, ja energeetika) liige ja II auditikoda grupis CEAD esindav liige; II auditikoja eesistuja ja kontrollikoja halduskomitee liige (2010).
 • 01.03.2012 - 01.02.2015

  Henrik OTBO

  Henrik OTBO

  Sündinud 14. novembril 1949 Kopenhaagenis; majandusteaduse magistrikraad Kopenhaageni Ülikoolist (1976); Taani riigikontrolli (Rigsrevisionen) ametnik (1976–1984); Kopenhaageni ärikooli majanduse ja kodanikuõpetuse (1980–1983) ja statistika lektor (1983); Euroopa Kontrollikoja Taani liikme kabineti atašee (1984–1985). Euroopa Kontrollikoja Taani liikme kabinetiülem (1985–1988); Taani riigikontrolli (Rigsrevisionen) ametnik (1988–1989); statistika lektor Kopenhaageni Ülikoolis (1988–1991); Taani riigikontrollis (Rigsrevisionen) üksuse juhataja (1989–1995); majanduse ja kodanikuõpetuse lektor Kopenhaageni Ülikoolis (1991–1995); riigikontrolör (1995–2012); INTOSAI ametialaste standardite komitee esimees (2004–2012); Euroopa Kontrollikoja liige alates 1. märtsist 2012; CEAD auditirühma (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) liige. Suri 1. veebruar 2015.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Albert LEICHT

  Albert LEICHT

  Sündis 1. märtsil 1922. aastal Hagenbachis; õppis õigusteadust Mainzi Ülikoolis (1946); õigusteaduse esimese ja teise astme riigieksamid (1949); kohtupraktikal ja seejärel kohtunikuametis Speyeri sotsiaalkohtus (Sozialgericht) (1953); Rheinland-Pfalzi haridus- ja kultuuriministeeriumi referent (1955). Saksamaa parlamendi (Bundestag) liige; eelarvekomisjoni auditi alakomitee esimees (1957); eelarvekomisjoni CDU/CSU fraktsiooni esimees (1965); rahandusministeeriumi parlamentaarne riigisekretär (1967); Bundestagi eelarvekomisjoni esimees (1969); Euroopa Kontrollikoja liige 18. novembrist 1977 kuni 17. oktoobrini 1983. Suri 2. oktoober 1994.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Lothar HAASE

  Lothar HAASE

  Sündis 30. augustil 1923. aastal Kasselis; kraad majandusteaduses Marburgi Ülikoolist (1948); föderaalne tööhõiveamet (1953); Saksamaa parlamendi (Bundestag) liige (1961); Bundestagi eelarvekomisjoni liige; eelarvekomisjoni auditikomitee liige, vastutas Saksamaa Liitvabariigi raamatupidamisaruannete auditeerimise eest (1962). Eelarvekomisjoni esimees (1980); Bundestagi majanduskomisjoni esimees (1982); Euroopa Kontrollikoja liige 18. oktoobrist 1983 kuni 20. detsembrini 1989. Suri 8. detsember 2013.
 • 21.12.1989 - 31.12.2001

  Bernhard FRIEDMANN

  Bernhard FRIEDMANN

  Sündinud 8. aprillil 1932. aastal Ottersweieris; doktorikraad majandusteaduses, lõpetanud Freiburg-in-Breisgau Ülikooli ja Freiburgi majanduse ja avaliku halduse kooli; kõrgem ametnik Saksamaa Liiduvabariigi riigiametites ja tööstusettevõtetes; Saksamaa parlamendi (Bundestag) liige (1976). Osales parlamendi eelarvekomisjoni töös ja oli eelarvekontrollikomisjoni esimees (1982) ja kaitsekulude heakskiitmise komisjoni esimees (1985); 21. detsembrist 1989 kuni 31. detsembrini 2001 Euroopa Kontrollikoja liige, vastutas järgmiste valdkondade auditeerimise eest: Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ), laenude võtmine ja andmine, intressitoetused ning toetused Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele ja Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud uutele sõltumatutele riikidele; struktuuritoetuste, regionaalpoliitika, Vahemere kompleksprogrammide ja Ühtekuuluvusfondi transpordiinfrastruktuuri osakonna eest vastutava auditigrupi eesistuja (1994); kontrollikoja president (1996–1999). Suri 18. mail 2021.
 • 01.01.2002 - 31.12.2007

  Hedda VON WEDEL

  Hedda VON WEDEL

  Sündinud 18. juulil 1942 Harzi piirkonnas Quedlinburgis; õigusteaduste doktor; sooritanud õigusteaduse esimese ja teise astme riigieksamid; õigusteaduse õpingud Kieli ja Göttingeni ülikoolides (Saksamaa) ning Bordeaux´ ülikoolis (Prantsusmaa); rahvusvaheliste suhete õpingud Johns Hopkinsi Ülikooli Bologna keskuses (Itaalia); Hildesheimi (Alam-Saksimaa) kohalik omavalitsus (1971). Kõrgem ametnik Saksamaa sisesuhete ministeeriumis ja Alam-Saksimaa siseministeeriumis ning majandus- ja transpordiministeeriumis (1975); referent Alam-Saksimaa siseministeeriumis (1979); Weser-Emsi kohaliku omavalitsuse aseesimees (1981); Alam-Saksimaa toiduainete, põllumajandus- ja metsandusministeeriumi riigisekretär (1983); Saksamaa parlamendi (Bundestag) liige (1990); Saksamaa kõrgeima kontrolliasutuse (Bundesrechnungshof) president (1993); 1. jaanuarist 2002 kuni 31. detsembrini 2007 Euroopa Kontrollikoja liige; vastutas pindalatoetuste, piima- ja veiselihaturuga seotud põllumajanduspoliitika valdkondade auditeerimise eest (2002); vastutas I auditirühma (loodusvarade säilitamine ja haldamine) eest (2004); I auditirühma eesistuja; kontrollikoja sisekontrollikomisjoni liige; kontrollikoja haldusasjade komitee asendusliige ja Europoli ühise auditikomitee liige.
 • 01.01.2008 - 28.02.2014

  Harald NOACK

  Harald NOACK

  Sündinud 22. aprillil 1949 Frankfurdis Maini ääres; doktorikraad õigusteadustes Wolfgang Goethe Ülikoolist Frankfurdis Maini ääres; sooritanud õigusteaduse esimese ja teise astme riigieksamid (1975); kohtunikupraktika Riigiprokuratuuris Wiesbadenis ja Hanaus (Hessen); oli kolm aastat lektor Wiesbadeni haldusõpingute kolledži Frankfurti osakonnas (1980). Riigiprokurör (1981); juhtimisülesannete täitmine Hesseni justiitsministeeriumis; riigi peaprokurör (1984); asekantsler (1986); Hesseni justiitsministeeriumi eelarve- ja maakasutuse planeerimise osakondade juhataja; Föderaalse Auditeerimisameti liige ja pensionisüsteemide auditeerimise üksuse juhataja (1989); asekantsleri abi, Hesseni keskkonna-, energia- ja föderaalasjade ministeeriumi tuumaregulatsiooni ja kiirguskaitse osakonna juhataja (1991); riigisekretär Hesseni rahandusministeeriumis (1994); advokaat ehituse ja riigihankeseaduse ning avaliku ja erasektori partnerluse alal; Euroopa Pettustevastase Ameti järelevalvekomitee liige (1999); riigisekretär Nordrhein-Westfaleni liidumaa rahandusministeeriumis (2000); Saksamaa pankade keskliidu juhatuse liige (2004) ja tegevjuhi asetäitja (2005); 1. jaanuarist 2008 kuni 28. veebruarini 2014 Euroopa Kontrollikoja liige: II auditirühm (struktuuripoliitika, transport, teadusuuringud ja energeetika); kontrollikoja halduskomitee asendusliige (2008); II auditikoja (struktuuripoliitika, transport ja energeetika) liige (2010); II auditikoja eesistuja ja kontrollikoja halduskomitee liige (2011); määrati kontrollikoja poolt Euroopa Stabiilsusmehhanismi auditikomisjoni liikmeks (2012).
 • 07.05.2004 - 02.10.2016

  Kersti KALJULAID

  Kersti KALJULAID

  Sündinud 1969. aastal Tartus, lõpetas Tartu Ülikooli 1992. aastal BSc kraadiga bioloogia (geneetika) erialal. 2001. aastal omandas samas ülikoolis kutsemagistri kraadi (MBA) ärijuhtimise erialal; töötas Hansapank Markets’is (investeerimispanganduse osakonnas) projektijuhina (1988). Eesti peaministri majandusnõunikuna, vastutades suhete koordineerimise eest Rahvusvahelise Valuutafondi ja teiste mitmepoolsete finantsasutustega (Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, Põhjamaade Investeerimispank, Maailmapank); osales pensionireformi ettevalmistamisel (1999); töötas Iru elektrijaama finantsjuhina (2002); oli Euroopa Kontrollikoja liige ajavahemikul 7. mai 2004–10. oktoober 2016; määrati II auditigruppi (struktuuripoliitika, transport, teadusuuringud ja energeetika); oli kontrollikoja halduskomitee esimees (2006); CEAD auditigrupi (kooskõlastus, teabevahetus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) liige (2008); kinnitava avalduse eest vastutav liige CEAD auditikojas (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) (2010); nimetati 10. oktoobril 2016 Eesti Vabariigi presidendiks viieaastase ametiajaga.
 • 01.01.2017 - 31.12.2022

  Juhan PARTS

  Juhan PARTS

  Sündinud 1966. aastal Tallinnas; lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (cum laude). Enne Euroopa Kontrollikotta tööle asumist oli Juhan Parts Eesti peaminister (2003–2005) ja enne seda riigikontrolör (1998–2002). Juhan Partsi ülesanded olid peamiselt seotud kaitsevaldkonna ja välistegevusega. Ta juhtis paljude eriaruannete koostamist (nt sellistel teemadel nagu ELi toetus õigusriigi toimimisele Lääne-Balkani riikides ning suurkorruptsiooni vähendamine Ukrainas). Juhan Parts oli ka tulevikuvisioonide analüüsirühma eesistuja ning strateegia ja tulevikusuundade nõuandekomisjoni liige.
 • 18.10.1977 - 17.05.1986

  Michael MURPHY

  Michael MURPHY

  Sündis 19. jaanuaril 1919. aastal Corkis; töötanud mitmesugustes riigiametites (1937); rahandusministeeriumi haldusametnik, seejärel vanemametniku abi (1946); vanemametnik (1962) ja riigieelarve eest vastutava asekantsleri abi (1968); asekantsler, avaliku sektori kulutuste osakonna juhataja, vastutades kõigi avaliku sektori kulutusi puudutavate küsimuste eest (1971). Rahandusministeeriumi kantsler; Iiri Keskpanga direktor; Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asejuhataja; (EMÜ) lühiajalise majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimiskomitee liige; riikliku majandus- ja sotsiaalnõukogu liige; riikliku teadusnõukogu liige; majandus- ja sotsiaaluuringute instituudi nõukogu ja täitevkomitee liige; Euroopa Kontrollikoja liige 18. oktoobrist 1977 kuni 17. maini 1986; kontrollikoja president (1977–1981). Suri 28. märtsil 2009.
 • 18.05.1986 - 09.02.1994

  Richie RYAN

  Richie RYAN

  Sündis 27. veebruaril 1929. aastal Dublinis; lõpetanud University College Dublin’i majandusteaduse, õigusteaduse ja politoloogia erialal; äri- ja maksuõiguse jurist; ettevõtte direktor; majandus- ja rahandusministrite nõukogu liige; Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Investeerimispanga juhatuse liige. Rahanduse ja avalike teenuste minister (1973); nõukogu president (1975); Euroopa Parlamendi liige (1977); Euroopa Parlamendi esimene asepresident (1984); Euroopa Kontrollikoja liige 18. maist 1986 kuni 9. veebruarini 1994. Suri 17. märtsil 2019.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Barry DESMOND

  Barry DESMOND

  Sündinud 1935. aastal Corkis; magistrikraad kaubanduse alal, National University of Ireland; kutseorganisatsiooni Institute of Industrial Engineers liige; Iirimaa Ametiühingute Kongressi haridus- ja tööstusvaldkonna ametnik (1961); Iiri parlamendi (Dáil Éireann) liige (1969); Euroopa Nõukogu assamblee delegaat (1973). Iiri Tööpartei asejuht (1981); avaliku sektori raamatupidamisarvestuse komitee liige (1987); Euroopa Parlamendi liige: majandus- ja rahandusasjade ning tööstuspoliitika komisjoni aseesimees; Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei fraktsiooni aseesimees; EP-AKV ja EP-USA delegatsioonide liige (1989); Euroopa Kontrollikoja liige 10. veebruarist 1994 kuni 29. veebruarini 2000: vastutas EAGGFi arendusrahastu ja teadusuuringute eest; I auditirühma eesistuja, vastutas EAGGF I (loomsed saadused, suhkur, kalandus) eest (1996).
 • 01.03.2000 - 09.02.2010

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Sündinud 5. septembril 1950. aastal Carnas Galway krahvkonnas; lõpetanud Carysforti Õpetajate Kolledži Blackrockis Dublini krahvkonnas; Iiri parlamendi (Dáil Éireann) liige (1975); tööstus-, kaubandus- ja energeetikaministeeriumi parlamentaarne riigisekretär (1977); sama ministeeriumi aseminister (1978). Riigi esimene naisminister; iiri keelt kõnelevate piirkondade (Gaeltacht) eest vastutav minister (1979); aseharidusminister (1982); esimese parteidevahelise naiste õiguste parlamendikomisjoni esinaine (1982); abielulahutustega tegeleva parteidevahelise komisjoni liige; Euroopa asjade aseminister (1987); vastutas Iirimaa ELi eesistumise koordineerimise eest (1990); juhtis ministeeriumidevahelist ELi poliitikaga tegelevat komisjoni ning juhatas Iirimaa eesistumise ajal nõukogu eelarve-, kultuuri-, arengu- ja telekommunikatsioonialaseid kohtumisi; turismi-, transpordi- ja kommunikatsiooniminister, vastutades 11 riigiettevõtte eest, mis kuulusid Iirimaa suurimate hulka (1992); justiitsminister (1993), kuulus Iiri valitsuse töörühma, mis pidas läbirääkimisi Briti ja Iiri valitsuste vahelise Iirimaal rahu ja leppimist taotleva 1993. aasta detsembri ühisdeklaratsiooni üle; töötas erasektoris ärikonsultandina; oli kahe suure Iiri ettevõtte tegevjuhtkonda mittekuuluv juhtorgani liige; kolumnist ajalehes The Irish Times; töötas iirikeelses telejaamas TG4 (1997); 1. märtsist 2000 kuni 9. veebruarini 2010 Euroopa Kontrollikoja liige: vastutas ELi loomsete ja taimsete saaduste, EAGGFi muude kulutuste ja põllumajandusmeetmete auditeerimise eest (2000); vastutas osakonna ADAR (audititöö arendamine ja aruanded) eest; rühma CEAD (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) eesistuja (2002); III auditirühma (välistegevus) liige (2006); halduskomitee liige alates selle loomisest (2009).
 • 31.03.2010 - 29.02.2012

  Eoin O'SHEA

  Eoin O'SHEA

  Sündinud 1976. aastal Galway krahvkonnas; kutseorganisatsiooni Institute of Chartered Accountants in Ireland kutseline raamatupidaja; kutseorganisatsiooni Irish Taxation Institute liige; kaubandusõiguse diplom, Law Society of Ireland; õigusteaduste diplom, Honorable Society of King’s Inns, diplom kaubandusvaidluste alal, Law Society of Ireland. Diplom pankroti ja äriühingute ümberstruktureerimise alal, Law Society of Ireland; kutseline raamatupidaja Deloitte & Touche’is Dublinis (1996); ettevõtte Ground Marketing Group (Havas Plc/4D Ireland) nõukogu esimees (2000); kutseorganisatsiooni Institute of Management Consultants in Ireland president (2005); kutseorganisatsiooni Institute of Directors in Ireland tegevjuht (2006); An Garda Siochána (Iiri politsei) auditikomisjoni liige (2009); 31. märtsist 2010 kuni 29. veebruarini 2012 Euroopa Kontrollikoja liige: III auditirühma (välistegevus) liige; IV auditikoja (tulud, teadusuuringud ja sisepoliitika, Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused) liige; CEAD auditikoja (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) asendusliige; ELi ametite auditeerimist puudutava töö raportöör.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Kevin CARDIFF

  Kevin CARDIFF

  Sündinud 24. veebruaril 1961. aastal Dublinis; bakalaureusekraad Washingtoni ülikoolist (1983); magistrikraad ärijuhtimise alal, University College Dublin (1991); diplom rakendusliku finantsõiguse alal, Law Society of Ireland (2003). Rahandusministeeriumi kantsler (2010–2012); rahandusministeeriumi asepeadirektor (2006–2010); rahandusministeeriumi asekantsler maksupoliitika valdkonnas (2005–2006); rahandusministeeriumi asekantsler pangandus-, rahandus- ja rahvusvahelistes küsimustes (2001–2005); rahandusministeeriumi teabevabaduse ja eetika keskse poliitika osakonna juhataja (1999–2001); rahandusministeeriumi halduseelarvete osakonna juhataja (1998–1999); rahandusministeeriumi avaliku sektori pensionipoliitika osakonna juhataja asetäitja (1996–1998); rahandusministeeriumi raha- ja vahetuskursipoliitika üksuse juhataja asetäitja (1989–1996); rahandusministeeriumis valitsuse võlakirjade vahendamisega tegelev ametnik (võlakirjade vahendaja abi) (1988–1989); rahandusministeeriumi/avaliku teenistuse ministeeriumi riigiteenistujate töötingimuste valdkonna ametnik (1986–1988); avaliku teenistuse ministeeriumi palgapoliitika valdkonna ametnik (1984–1986). Lisaks neile ametikohtadele on Kevin Cardiff viimastel aastatel täitnud veel mitmeid funktsioone: Iirimaa Keskpangakomisjoni liige; Euroopa Investeerimispanga asedirektor ja direktor; Iirimaa valitsuse maksustrateegia töörühma esimees ja liige; Iirimaa esindaja ELi maksustamisalase toimimisjuhendi töörühmas; ELi finantsteenuste komitee liige ja asendusliige. Oli 1. märtsist 2012 kuni 28. veebruarini 2018 Euroopa Kontrollikoja liige I auditikojas (loodusressursside säilitamine ja haldamine), CEAD auditikojas (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö), kus vastutas audititöö edasiarendamise ja aruandluse eest, ning IV auditikojas (turgude reguleerimine ja konkurentsivõimeline majandus).
 • 01.01.1981 - 17.10.1983

  Georges VITALIS

  Georges VITALIS

  Sündis 1924. aastal Ateenas; õigusteaduse kraad Ateena Ülikoolist; jurist (1949); ringkonnakohtunik (1952); esimese astme kohtu abikohtunik (1954); nimetati Kreeka valitsuse poolt kohtunikuks ÜRO juurde (1962); esimese astme kohtu president (1965); apellatsioonikohtu kohtunik (1967). Kreeka kõrgeima kontrolliasutuse nõunik (1975); Kreeka kõrgeima kontrolliasutuse asepresident, auditeeris riigi rahandust ja avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid (1980); Euroopa Kontrollikoja liige 1. jaanuarist 1981 kuni 17. oktoobrini 1983. Suri 10. september 2013.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Stergios VALLAS

  Stergios VALLAS

  Sündis 1926. aastal Platanos Trikalonis; õigusteaduse kraad Ateena Ülikoolist (1952); doktoriõpingud äri- ja Euroopa õiguses Pariisi Ülikoolis; kommunikatsiooniministeeriumi ametnik (postiteenistuse peadirektoraat) (1948); Ateena advokatuuri advokaat (1955); ringkonnakohtunik (1956). Esimese astme kohtu abikohtunik, seejärel kohtunik (1957); esimese astme kohtu president (1970); apellatsioonikohtu kohtunik ja Thessaloniki linnapea (1974); Kreeka kõrgeima kontrolliasutuse nõunik (1979); Euroopa Kontrollikoja liige 18. oktoobrist 1983 kuni 20. detsembrini 1989. Suri 9. november 2003.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Sündis 1923. aastal Pýrgoses Ileías; õigusteaduse kraad Ateena Ülikoolist; töötas Ateenas juristina (1952); esimese astme kohtu abikohtunik, seejärel kohtunik (1954); riikliku õigusnõukogu abikohtunik (1964). Koordineerimisministeeriumi (majandusministeerium) ning kultuuri- ja teadusministeeriumi, välisministeeriumi, põllumajandusministeeriumi ja kaitseministeeriumi õigusnõunik (1969); õppis Dallase Ülikooli rahvusvahelise õiguse akadeemias (1972); osales Kreeka Euroopa ühendustega liitumise läbirääkimistel, mis peeti Kreeka alalises esinduses Brüsselis (1975); põllumajandusministeeriumi õigusnõunik (1976); Euroopa Kontrollikoja liige 21. detsembrist 1989 kuni 31. detsembrini 1995. Suri 1. jaanuar 1998.
 • 01.01.1996 - 31.12.2001

  Kalliopi NIKOLAOU

  Kalliopi NIKOLAOU

  Sündinud 1937. aastal Assos-Kórinthoses; majandusteaduse kraad Bonni Ülikoolist; majandusteaduse magistrikraad Berkeley Ülikoolist; majandusteaduse doktorikraad Bonni Ülikoolist; majandusplaneerimise ja -uuringute keskuse ekspert ja teadur, spetsialiseerudes tööstussektorile. Euroopa Parlamendi liige, eelarvekoordinaator (1981); Kreeka riigivaraettevõtte president; Kreeka saadik/alaline esindaja OECD-s (1993); Euroopa Kontrollikoja liige 1. jaanuarist 1996 kuni 31. detsembrini 2001: vastutas EAGGFi tagatisrahastu 2 kulude auditeerimise eest.
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  Ioannis SARMAS

  Ioannis SARMAS

  Sündinud 21. märtsil 1957. aastal Kosil; õigusteaduse kraad Ateena Ülikoolist, lõpetas kursuse kõrgeima hindega (1975); kraadiõppe diplomid Pariisi II (Sorbonne) ülikoolist kriminaalõiguses (1980), avalikus õiguses (1982) ja riigi rahanduses (1983). Metoodikat ja riigi rahandust (1989) ning riiklikus kohtunike kolledžis Euroopa Ühenduste Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat (1997); õigusteaduse doktorikraad (1985) (kõrgeima hindega); osales Kreeka kõrgeima halduskohtu ja riikliku avaliku halduse kõrgkooli korraldatud värbamiskonkurssidel (mõlemal konkursil esimene koht); Kreeka kõrgeima halduskohtu kohtunik (1987); Kreeka kõrgeima kontrolliasutuse kohtunik (1993); kontrolliasutuse asepresident; Euroopa Kontrollikoja liige 1. jaanuarist 2002 kuni 31. detsembrini 2013: I auditikoja (loodusressursside säilitamine ja haldamine) eesistuja; tema vastutusalas oli Euroopa Keskpanga ja Euroopa Investeerimispanga auditeerimine ning ELi institutsioonide ja asutuste ning Euroopa Koolide tegevuskulude auditeerimine; vastutas kontrollikoja metoodika arendamise ja teadussektori eest; oli kontrollikoja liikmete asutusevälist tegevust hindava eetikakomitee eesistuja; Europoli auditikomitee liige ja eesistuja.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Josep SUBIRATS

  Josep SUBIRATS

  Sündinud 1. mail 1920. aastal Tortosas; majandusteaduse doktorikraad; raamatupidaja; audiitor; äriühingute maksupoliitika professor Barcelona Autonoomses Ülikoolis; ajalehe El Pueblo direktor (1936); väljaande Ara direktor; põhiseadusliku assamblee senaator (1977). Eelarve- ja finantsküsimuste ning senati eelarvetega tegeleva senati ja kongressi ühiskomisjoni liige; Tarragona provintsi tagasivalitud senaator (1979); eelarvekomisjoni aseesimees; finants-, eelarve-, tervishoiu-, sotsiaalkindlustuse, põhiseaduse ja eesistumiskomisjonide liige, senati alalise delegatsiooni liige; kongressi põhiseaduskomisjoniga Kataloonia piirkonna autonoomia üle läbirääkimisi pidanud Katalooniast pärit parlamendiliikmete assamblee esindajate delegatsiooni liige; parlamendifraktsiooni „Kataloonia demokraatia ja sotsialism“ pressiesindaja ja sekretär; sotsialistide rühma alalise sektsiooni liige ning rühma koordinaator majandus-, rahandus- ja eelarveküsimustes; riigieelarve alase aruandluse eest vastutavate senati komisjonide ning eelarve- ja majandusvaldkonna õigusaktide koostamisel nõu andvate komisjonide liige (1978); senati esindaja eelarve- ja majandusküsimustes Saksamaa Liitvabariigis ja Euroopa Nõukogus; Hispaania kõrgeima kontrolliasutuse auditiosakonna juhataja ja halduskomisjoni (Comisiὀn de Gobierno) liige; Euroopa Kontrollikoja liige 27. jaanuarist 1986 kuni 9. veebruarini 1994.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Antoni CASTELLS

  Antoni CASTELLS

  Sündinud 24. septembril 1950. aastal Barcelonas; majandusteaduse doktorikraad; Barcelona Ülikooli professor; riigi rahanduse õppetooli dekaan (1989); kahekojalise Sindicatura de Comptes de Catalunya ühe koja president (1984–1989); Kataloonia parlamendi liige, eelarvekomitee liige (1992–1994). Euroopa Kontrollikoja liige 10. veebruarist 1994 kuni 29. veebruarini 2000: vastutas valdkondade „Omavahendid“ ja „Piirkondlik sektor, transport, turism“ eest (1996).
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Sündis 4. veebruaril 1950. aastal Tortosas; lõpetanud Madridi Complutense Ülikooli; Rahvapartei Tarragona piirkonna juht (1978); Tarragona parlamendi liige; NATO parlamentaarse assamblee liige (1982); Tortosa Rahvapartei pressiesindaja (1979). Rahvapartei Kataloonia piirkonna juht; Rahvapartei üleriigilise täitevkomitee liige (1986); Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Euroopa Rahvapartei fraktsiooni aseesimees (1989); Lääne-Euroopa Liidu Assamblee liige (1991); eelarvekontrolli-, välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikakomisjonide liige (1994); Euroopa Kontrollikoja liige (2000–2006): aastatel 2002–2005 kontrollikoja president. Suri 16. aprill 2012.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Juan RAMALLO MASSANET

  Juan RAMALLO MASSANET

  Sündinud 1943. aastal Palma de Mallorcal; õigusteaduse doktorikraad Madridi Complutense Ülikoolist; Madridi Complutense Ülikooli dotsent ja teadur (1969); õppejõud Valladolidi ülikoolis (1976) ja Baleaaride ülikoolis (1977); Baleaaride ülikooli õigusteaduskonna dekaan (1978). Asekohtunik Baleaaride kõrgemas kohtus (1979); Baleaaride ülikooli aserektor (1980); Hispaania parlamendi liige (1982); parlamendi majandus-, kaubandus- ja rahanduskomisjoni esimees (1983); eelarvekomisjoni ja väliskomisjoni liige ning kuulus alam- ja ülemkoja ühiskomisjoni, vastutades kontrollikojaga suhtlemise eest riigi raamatupidamisaruannete kontrollimisel (1984); esindas Hispaania parlamenti Parlamentidevahelise Liidu kohtumistel (1985); Hispaania rahandusministeeriumi juures asuva fiskaaluuringute instituudi nõustaja; osales Hispaania riiklike kulutuste majandus- ja finantsjuhtimise aruande koostamisel (1990); vastutas konstitutsioonilisele kohtule Hispaania riigieelarvet täiendavate seaduste vastu esitatavate kaebuste ettevalmistamise ja koostamise eest (1997); Euroopa Kontrollikoja liige 1. märtsist 2006 kuni 29. veebruarini 2012, kuulus IV auditirühma (omavahendid, pangatoimingud, halduskulud, ühenduse institutsioonid ja asutused ning sisepoliitika).
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Pierre LELONG

  Pierre LELONG

  Sündinud 22. mail 1931. aastal Pariisis; õigusteaduste magister; lõpetas Pariisi Poliitikauuringute Instituudi; õppis Avaliku Halduse Kõrgkooli (École d’Administration) majandus- ja finantsteaduskonnas (1956); töötas rahandusministeeriumis (1958). Peasekretär ministeeriumidevahelise majanduskoostöö küsimuste alal (1961); töötas peaministri büroos (1962); õigusnõunik Prantsusmaa kõrgeimas kontrolliasutuses; Põllumajandusturgude arendus- ja reguleerimisfondi direktor (1967); Finistère’i esindav liige parlamendis (1968); side- ja telekommunikatsiooniministeeriumi riigisekretär (1974); juhtival ametikohal Prantsuse riiklikus põllumajanduse krediidikassas ja Air France’is; kontrollikoja liige 18. oktoobrist 1977 kuni 20. detsembrini 1989; kontrollikoja president 1981–1984.
 • 21.12.1989 - 16.12.1995

  Daniel STRASSER

  Daniel STRASSER

  Sündinud 10. juunil 1929. aastal Pariisis; lõpetas Pariisi Poliitikauuringute Instituudi (1950); doktorikraad majandusteaduses, diplom avalikus õiguses; töötas nõukogu presiidiumi alluvuses valitsuse peasekretäri büroos, vastutades välisministeeriumi eest (1953). Lähetati Euroopa Majandusühenduse komiteesse (ühisturg) tegevsekretariaadi vanemametnikuks; haldusosakonna peadirektori assistent (1959); siseasjade osakonna juhataja (1963); haldusosakonna direktor (1968); personaliosakonna direktor (1970); eelarveosakonna direktor (1973); Euroopa ühenduste komisjoni eelarveosakonna peadirektor (1977); erakorraline õigusnõunik Prantsusmaa kõrgeimas kontrolliasutuses; õhuruumi küsimuste delegaat (1986); majandusteaduste doktorite riikliku ühenduse esimees, täitevkogu president (1978); Brügge Euroopa Kolledži Euroopa riikide rahanduse professor (1981); professor Euroopa ülikoolikeskuses Nancys; Strasbourgi Ülikooli külalisprofessor (1983); Euroopa Kontrollikoja liige 21. detsembrist 1989 kuni 16. detsembrini 1995; suri 16. detsembril 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  Jean-François BERNICOT

  Jean-François BERNICOT

  Sündinud 5. märtsil 1948. aastal Pariisis; lõpetanud Prantsuse mereakadeemia insenerina, Prantsuse merendusalase juhtimiskõrgkooli ja Harvardi John F. Kennedy School of Government’i; töötas mitmetel ametikohtadel kaitseministeeriumis, transpordi- ja mereministeeriumis ning ministeeriumidevahelises meremissioonis (1986). Töötas Prantsuse kõrgeimas kontrolliasutuses audiitorina, seejärel riigi audiitorite nõuandjana; vastutas haridus- ja teadusministeeriumide, samuti välis- ja koostööministeeriumide auditite eest; osales ÜRO ja Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni raamatupidamiskontode välisauditites (1987); INTOSAI ja EUROSAI komiteede liige (1988); eelarve- ja finantsdistsipliini täitmist kontrolliva asutuse raportöör (1990); töötas Prantsuse kõrgeimas kontrolliasutuses presidendi alluvuses ülesandega luua rahvusvaheliste ja Euroopa asjade osakond; hiljem kontrolliasutuse asepeasekretär (1993); erasektori audiitorite riikliku kontrolliasutuse liige; esindas Prantsuse raamatupidajaid Rahvusvahelise Raamatupidajate Föderatsiooni (IFAC) avaliku sektori komitees; andis Pariisi I ülikoolis kraadiõppe üliõpilastele loenguid Euroopa ühenduse rahanduse alal; oli Riikliku Avaliku Halduse Kõrgkooli (École Nationale d'Administration) vanemlektor; 1. jaanuarist 1996 kuni 31. detsembrini 2007 Euroopa Kontrollikoja liige; juhtis ELi omavahendite ja liikmesriikidele tehtavate tagasimaksete auditeerimist; vastutas uue auditisektori loomise eest maaelu arendamise, kalanduse ja mere alal (2000); I auditirühma (loodusressursside säilitamine ja haldamine) eesistuja, vastutusalaks looma- ja taimesaaduste turud, maaelu arendamine, kalandus ja meri (2002).
 • 01.01.2008 - 31.12.2013

  Michel CRETIN

  Michel CRETIN

  Sündinud 17. augustil 1942. aastal Lons-Le-Saunier's; kaubanduskõrgkooli diplom (École des Hautes Études Commerciales (HEC)) ja diplom Riiklikust Avalikust Halduse Kõrgkoolist (École Nationale d'Administration (ENA)); audiitor Prantsusmaa kõrgeimas kontrolliasutuses (1969). Prantsusmaa kõrgeima kontrolliasutuse esimehe alaline esindaja, ÜRO audiitorkogu juhataja New Yorgis (1986); Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) auditeerimis-komisjoni juht Genfis (1989); Prantsusmaa kõrgeima kontrolliasutuse esimehe alalise esindajana Roomas oli ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ja maailma toiduabi programmi välisauditi juht (1994); NATO rahvusvahelise auditeerimiskomisjoni liige Brüsselis (1998); Prantsusmaa kõrgeima kontrolliasutuse kuuenda koja esimees (2005); kõrgeimas kontrolliasutuses töötades oli Prantsusmaa esindaja Rahvusvahelise Raamatupidajate Föderatsiooni (IFAC) avaliku sektori komisjonis (1989); Prantsusmaa riiklike raamatupidamisnormide eest vastutava komisjoni liige; Euroopa Kontrollikoja liige 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2013; I auditirühma (loodusressursside säilitamine ja haldamine) liige (2008); I auditikoja (loodusressursside säilitamine ja haldamine) eesistuja ja halduskomitee liige (2010); I auditikoja liige ja halduskomitee asendusliige.
 • 01.01.2014 - 31.12.2019

  Danièle LAMARQUE

  Danièle LAMARQUE

  Sündinud 22. jaanuaril 1953. aastal Bayonne'is; lõpetanud Riikliku Halduskõrgkooli (ENA). Prantsuse kõrgeima kontrolliasutuse kohtunik (magistrat) (1984), hiljem kahe piirkondliku kõrgeima kontrolliasutuse (Rouen ja Marseille) juht. Euroopa Hindajate Ühingu president (2020–2021) ning mitme mõttekoja ja akadeemilise võrgustiku liige.
 • 15.07.2013 - 14.07.2019

  Neven MATES

  Neven MATES

  Sündinud 1951. aastal Zagrebis; bakalaureusekraad politoloogias, politoloogia teaduskond, Zagrebi ülikool (1975); magistrikraad majandusteadustes, väliskaubanduse teaduskond, Zagrebi ülikool (1981); doktorikraad majandusteadustes, majandusteaduskond, Zagrebi ülikool (1988); Fulbrighti stipendium, doktoriõppejärgne toetus, North-Westerni ülikool, Evanston, USA (1990). Erinevad teadusalased ametikohad, sealhulgas rahapoliitika alaste uuringute osakonna juhataja ja teadur, Zagrebi Majandusinstituut, Horvaatia (kuni 1992); endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi valitsuse moodustatud makromajanduspoliitika ja struktuurireformide nõuandekomiteede liige (kuni 1989); endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi valitsuse pankade saneerimise asutuse nõukogu liige (kuni 1990); Horvaatia keskpanga presidendi nõustamine Horvaatia esimese omavääringu kasutuselevõtu alal pärast Horvaatia iseseisvuse väljakuulutamist (kuni 1992); Pakistani küsimuste eest vastutav fiskaalökonomist, fiskaalasjade osakond (kuni 1993); Poola küsimuste eest vastutav fiskaalökonomist, fiskaalasjade osakond (kuni 1995); Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi küsimuste eest vastutav ametnik, Euroopa osakond (kuni 1997); Slovakkia küsimuste eest vastutav ametnik, Euroopa osakond (kuni 1999); Albaania missiooni juht (2000); Rumeenia missiooni juht (kuni 2004); resideeruv vanemesindaja, IMFi Moskva büroo juht, Venemaa (kuni 2009); Valgevene missiooni juht, samaaegselt Moskva ametikohaga (kuni 2009); Rahvusvaheline Valuutafond, Washington, USA (1992–2009); vanemnõunik, Horvaatia keskpank (2009–2013). 2013. aastal nimetati ta Euroopa Kontrollikoja liikmeks ja määrati IV auditikotta (tulud, teadusuuringud ja sisepoliitika ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused).
 • 18.10.1977 - 31.12.1992

  Aldo ANGIOI

  Aldo ANGIOI

  Sündinud Roomas 11. aprillil 1927; õigusteaduse magister (1947); sooritas edukalt tööhõive- ja sotsiaalministeeriumi administraatorite konkursi (1949); kohtunik Itaalia kõrgeimas kontrolliasutuses (Corte dei conti) (1953); nõunik Itaalia kõrgeimas kontrolliasutuses (Corte dei conti) (1970). NATO rahvusvahelise audiitorkogu liige (1973); NATO rahvusvahelise audiitorkogu president (1974); Euroopa Kontrollikoja liige 18. oktoobrist 1977 kuni 31. detsembrini 1992: kontrollikoja president 1990. aastast kuni 1992. aastani. Suri 24. oktoobril 2020.
 • 01.01.1993 - 28.02.2006

  Giorgio CLEMENTE

  Giorgio CLEMENTE

  Sündinud 18. detsembril 1939. aastal Roomas; õigusteaduse kraad Rooma Ülikoolist, spetsialiseerunud tööõigusele; töötas erinevatel juhtivatel ametikohtadel kaitse-, posti-, riiklike ehitustööde ja transpordiministeeriumides (1962). Kohtunik Itaalia kõrgeimas kontrolliasutuses (Corte dei conti), täitis ülesandeid rahvusvaheliste ja ühenduse suhete talituses, avaliku sektori raamatupidamisaruannetega tegelevas esimeses kohtualluvusosakonnas ja järelauditite koordineerimise eest vastutavas büroos (1972); 1. jaanuarist 1993 kuni 28. veebruarini 2006 Euroopa Kontrollikoja liige: vastutas EAGGF tagatisrahastu eelarvevaldkonna (eelarve haldamine, kontrollimenetlus ja üldküsimused) auditeerimise eest; vastutas Euroopa Arengufondide auditeerimise eest (1996).
 • 01.03.2006 - 28.11.2011

  Massimo VARI

  Massimo VARI

  Sündinud 23. oktoobril 1937. aastal Frosinones; lõpetanud Rooma La Sapienza ülikooli õigusteaduse erialal; kohtunik Itaalia kõrgeimas kontrolliasutuses (Corte dei conti) (1972); töötas erinevatel ametikohtadel, sh auditi alal riigiprokuratuuris (1973). Kohalike omavalitsuste osakonnas ning samuti mitmes erinevas õigusosakonnas (1980); Itaalia põhiseaduskohtu kohtunik (1993); põhiseaduskohtu asepresident (2001); töötas Itaalia kõrgeimas kontrolliasutuses piirkondlike auditiosakondade koordineerimise eest vastutava osakonna juhatajana ning kolleegiumi liikmena, mis koosneb riigi ja eristaatusega piirkondade ja provintside üldraamatupidamisaruandeid käsitlevate kohtuotsuste ning parlamendile esitatavate aruannete eest vastutavatest osakondadest (2002); alates 1980. aastast on olnud raportöör mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ja osalenud paljudes avalikes komisjonides ja uurimisrühmades; siseministeeriumis loodud tehnika- ja teaduskomisjoni esimees, komisjon tegeles kohalike omavalitsuste põhikohustuste väljaselgitamisega (2003); 1. märtsist 2006 kuni 28. novembrini 2011 Euroopa Kontrollikoja liige II auditigrupis (struktuuri- ja sisepoliitika); II auditikoja (struktuuripoliitika, transport ja energeetika) liige (2010). Suri 18. juuni 2013.
 • 01.03.2012 - 30.04.2024

  Pietro Russo

  Pietro RUSSO

  Sündinud 10. veebruaril 1952. aastal Siracusas; 1977. aastal lõpetas Catania ülikooli õigusteaduskonna summa cum laude; 1977. aastal võeti advokatuuri liikmeks ja läbis samal aastal edukalt kohtunike töökonkursi; alates 1985. aastast kohtunik Itaalia riigikontrollis, kus töötas mitmel ametikohal nt nõuniku, õigusnõuniku ja koja eesistujana nii Sitsiilia regionaalse prokuröri kabinetis, keskses auditijuhtimise kojas kui ka ühisauditite kojas; aastatel 1993–2003 Euroopa Kontrollikoja Itaalia liikme kabinetiülem; aastatel 2009–2012 NATO rahvusvahelise audiitorite toimkonna liige; aastatel 2012–2024 Euroopa Kontrollikoja liige (I, II, IV ja V auditioda), kus ta oli ELi asutusi käsitleva aastaaruande ja kontrollikoja aastaaruande mitme peatüki raportöör; Catania ülikooli külalisprofessor; avaldanud arvukalt artikleid Itaalia peamistes õigusajakirjades ja ühe monograafia.

 • 02.11.2004 - 01.11.2010

  Kikis KAZAMIAS

  Kikis KAZAMIAS

  Sündis 27. augustil 1951 Famagusta lähistel Lefkonoikos, õpingud Berliini majanduskõrgkoolis (Hochschule für Ökonomie), kus omandas magistrikraadi rahvusvahelise kaubanduse ja rahvusvaheliste majandussuhete alal; peale lõpetamist töötas ühe suurettevõtte impordijuhina (1977). Alates 1984. aastast pereettevõtte juht; 1991. aastal valiti töörahva progressiivse erakonna (AKEL) nimekirjas parlamenti (tagasivalimine aastal 1996); finants- ja eelarvekomisjoni liige; kaubandus-, tööstus- ja turismikomisjoni (1991), kommunikatsiooni- ja ehituskomisjoni (1991) ning ELi ja Küprose ühise parlamentaarse komisjoni liige. Esindas Küprose parlamenti erinevatel rahvusvahelistel kohtumistel välisriikides (1996); Küprose suurima ühistulise finantsorganisatsiooni tegevjuht (1997); ühistulise investeerimisgrupi president (1999); valiti Famagusta linnapeaks. Okupeeritud kohalike omavalitsuste president ja Küprose kohalike omavalitsuste liidu esimene asepresident (2001); nimetati Küprose Vabariigi presidendi poolt kommunikatsiooni- ja ehitusministriks (2003) ning sisekontrolli nõukogu liikmeks. Osales ministrina transpordi, arengu, laevanduse ja telekommunikatsiooni teemalistel Euroopa Liidu ministrite nõukogude kohtumistel. 2004. aasta aprillis lahkus omal soovil ministri ametikohalt; Euroopa Kontrollikoja liige 2. novembrist 2004 kuni 1. novembrini 2010; I auditikoja (loodusressursside säilitamine ja haldamine) eesistuja; halduskomitee liige (2004); I auditikoja (loodusressursside säilitamine ja haldamine) liige (2010).
 • 02.11.2010 - 01.11.2022

  Lazaros S. LAZAROU

  Lazaros S. LAZAROU

  Sündinud 1958. aastal Liopetris (Famagusta) Küprosel; vannutatud raamatupidajate koja (Association of Chartered Certified Accountants) vanemliige (FCCA); avaliku halduse magistrikraad Harvardi ülikooli Kennedy halduskoolist; majandusteaduse bakalaureusekraad Hulli ülikoolist (Ühendkuningriik). Läbinud koolituse ja töötanud koos audiitorühingutega kutselise raamatupidaja/audiitorina Ühendkuningriigis ja Küprosel. Teenistuskäik: Küprose Vabariigi Maksuamet (1989–1999); Küprose Vabariigi riigikontrolör (2000–2010); Euroopa Kontrollikoja liige (2010–2022). Euroopa Kontrollikoja liikmena on töötanud I auditikojas (loodusressursside säilitamine ja haldamine) (11.2010–04.2012); II auditikojas (struktuuripoliitika, transport ja energeetika, 05.2012–01.2014); olnud I ja II auditikoda esindav CEAD auditikoja liige (01.2011–01.2014); CEAD auditikoja alaline liige (02.2014–05.2016); V auditikoja eesistuja (06.2016–02.2020); II auditikojas (investeeringud ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse, 02.2020–10.2022). Kuus aastat oli ta ka aastaaruande eest vastutav kontrollikoja liige (02.2014–02.2020).

 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Igors LUDBORŽS

  Igors LUDBORŽS

  Sündinud 1964. aastal Jūrmalas, doktorikraad majandusarvestuse erialal Vilniuse Ülikoolist; magistridiplom rahvusvahelise maksuõiguse erialal Robert Kennedy Ülikoolist; diplom majandusarvestuse ja tegevusanalüüsi erialal Läti Ülikoolist; töötas Läti Ülikooli majandusarvestuse instituudis, alguses lektori ja seejärel professorina (1985). Läti-Saksa ühisettevõtte IP Riga finantsdirektor (1990); töötas ettevõttes Coopers & Lybrand Latvia audiitorina (1993), hiljem auditijuhina; Parex panga siseauditi osakonna asejuhataja, hiljem juhataja (1997); Igors Ludboržsi auditibüroo tegevdirektor (2003); 7. maist 2004 kuni 6. maini 2016 Euroopa Kontrollikoja liige ja IV auditikoja (omavahendid, pangandus, halduskulud, ELi institutsioonid ja asutused) liige (2004); halduskomitee liige; CEAD (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) auditikoja liige ja eesistuja, vastutades eelkõige auditikvaliteedi ja -toe eest; halduskomitee liige (2012); Euroopa Stabiilsusmehhanismi auditikomisjoni ase-eesistuja.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Sündinud 15. oktoobril 1957 Šakiais; lõpetanud Vilniuse Ülikooli majandusteaduse erialal; Leedu atesteeritud audiitor ja Ühendkuningriigi Vannutatud Audiitorite Assotsiatsiooni (Association of Chartered Certified Accountants) liige. On osalenud järgmistel seminaridel ja koolitustel: rahvusvahelise raamatupidamise, auditeerimise, infosüsteemide ja ettevõtlusfinantseerimise alane koolitajate intensiivkoolitusprogramm (Texase Ülikooli Rahvusvahelise Majandusarvestuse Arengu Keskus, Vilniuse Ülikool ja Sorose Fond New Yorgis); arvestuspõhimõtete, kulu- ja juhtimisarvestuse ning finantsjuhtimise kursus (Chicago Depauli Ülikooli majandusarvestuse teaduskond); tekstiiliettevõtte raamatupidaja Vilniuses (1980); Leedu Statistikaameti andmetöötluskeskuse tööstusosakonna juhataja (1983); Vilniuse Majanduskolledži õppejõud (1987); vanemaudiitor ja auditijuht (1994); seejärel PricewaterhouseCoopers Vilniuse auditiosakonna juhataja ja ettevõtte asedirektor; 7. maist 2004 kuni 6. maini 2010 Euroopa Kontrollikoja liige IV auditigrupis (tulud, pangatoimingud, halduskulud, ühenduse institutsioonid ja asutused ning sisepoliitika); kontrollikoja sisekontrolli komisjoni liige ja selle esimees (2005); CEAD-grupi (kooskõlastus, teabevahetus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) liige, esindades IV auditigruppi; IV auditigrupi eesistuja (2007).
 • 07.05.2010 - 15.06.2016

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Sündinud 8. mail 1960. aastal Plungė linnas, lõpetas Vilniuse ülikooli õigusteaduskonna juristi erialal (summa cum laude) (1993); Marijampolė linnavalitsuse üldosakonna juhataja (1983); puuetega inimestega seonduvate küsimuste osakonna peainspektor, Leedu Vabariigi Sotsiaalkindlustusministeeriumi õigusaktide koostamise osakonna vanemkonsultant (1985). Leedu Vabariigi Rahvusvaheliste Majandussuhete Ministeeriumi õigusküsimuste ja lepingute osakonna nõunik (1992); Leedu Vabariigi Valitsuse peaministri nõunik (1993); aktsiaseltsi Lelija õigusnõunik (1995); Leedu justiitsministeeriumi asekantsler (1997); Leedu asejustiitsminister (1998); Leedu siseministeeriumi asekantsleri asetäitja (2001); Leedu siseministeeriumi asekantsler (2002); riigikontrolör, Leedu Vabariigi Riigikontroll (2005); Euroopa Kõrgeimate Kontrolliasutuste Organisatsiooni (EUROSAI) juhatuse liige (2005); 7. maist 2010 kuni 15. juunini 2016 Euroopa Kontrollikoja liige I auditikojas (loodusressursside säilitamine ja haldamine); I auditikoja eesistuja (2014).
 • 16.06.2016 - 15.11.2022

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas ŠADŽIUS

  1983. aastal lõpetas Rimantas Šadžius cum laude Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli keemia erialal. 2002. aastal lõpetas ta Vilniuse Ülikooli õigusteaduskonna ning omandas õigusteaduste magistri kraadi. Enne 2003. aastat tegi Rimantas Šadžius teadustööd kvantkeemia ja tahke keha füüsika vallas ning tõlkis, toimetas ja avaldas teaduskirjandust. Alates aastast 1996 töötas ta ka eraettevõttes raamatupidamis- ja maksukonsultandina. Aastatel 2003–2004 töötas ta Leedu Vabariigi sotsiaalkindlustus- ja tööministeeriumi aseministrina, aastatel 2004–2006 Leedu Vabariigi tervishoiuministeeriumi aseministrina ja aastatel 2006–2007 Leedu Vabariigi rahandusministeeriumi aseministrina. 2007. aasta keskpaigast kuni 2008. aasta lõpuni oli Leedu Vabariigi rahandusminister. Aastatel 2009–2012 pidas Leedu haridusteaduste ülikoolis loenguid riigi rahanduse alal ning töötas teaduspublikatsioonide kirjastusettevõttes. 2012. aasta detsembrist kuni 2016. aasta juunini oli taas Leedu Vabariigi rahandusminister. 2013. aasta teisel poolel oli Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) eesistuja. Tema rahandusministriks oleku ajal võttis Leedu kasutusele euro ja sai 1. jaanuaril 2015 euroala 19. liikmeks. 2016. aasta 16. juunist kuni 2022. aasta 15. novembrini oli Rimantas Šadžius kontrollikoja liige. Ta asus tööle IV auditikotta (turgude reguleerimine ja konkurentsivõimeline majandus). Muude ülesannete hulgas vastutas ta mitme kontrollikoja auditi eest, mis olid seotud kapitaliturgude liidu, ühtse kriisilahendusmehhanismi ja ELi asutuste iga-aastaste audititega. 2017. aastal nimetati Rimantas Šadžius institutsiooniliste suhete eest vastutavaks liikmeks.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Marcel MART

  Marcel MART

  Sündinud 10. mail 1927 Esch-sur-Alzette’is; doktorikraad õigusteaduses; Luksemburgi advokatuuri advokaat (1953); rahvusvahelise uudisteagentuuri Agence Europe esimene toimetaja (1955); Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ülemameti asekõneisik (1960). Kolme Euroopa ühenduse New Yorgi infobüroo juht (1964); Euroopa Majandusühenduse komisjoni kolmandate riikide teavitusosakonna juhataja (1967); Luksemburgi valitsuse majandus-, keskklassi, turismi-, transpordi- ja energeetikaminister (1969); Euroopa Kontrollikoja liige 18. oktoobrist 1977 kuni 20. detsembrini 1989; Euroopa Kontrollikoja president (1984–1989); suri 15. novembril 2019.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Maurice THOSS

  Maurice THOSS

  Sündis 19. juulil 1939 Pétange’is; lõpetas Genfi Ülikooli tõlke (1964) ja politoloogia erialal; Luksemburgi Saadikutekoja parlamendisekretär (1966); Gaston Thorni valitsuse tööhõive ja sisserände riigisekretär (1974); parlamendiliige, Euroopa Nõukogu, WEU ja Beneluxi parlamentaarsete assambleede liige. Linnavolikogu liige; rahandus- ja ehitustööde komisjonide esimees (1979); Saadikutekoja sotsialistide fraktsiooni esimees; majanduskomisjoni esimees; rahanduskomisjoni aseesimees (1984); Euroopa Kontrollikoja liige 21. detsembrist 1989 kuni 31. detsembrini 1995. Suri 9. november 2003.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  François COLLING

  François COLLING

  Sündinud 5. märtsil 1940 Esch-sur-Alzette’is; lõpetanud Zürichi riikliku polütehnikumi elektriinsenerina; töötas tuumamõõtmiste keskbüroos Geelis (Belgia) (1965); tegeles arvutite juhtimissüsteemide ja tarkvararakenduste väljatöötamisega terasegrupile ARBED (Luksemburg) (1975). Luksemburgi parlamendi liige (1979); valiti tagasi 1984, 1989 ja 1994; Kristlik-Sotsiaalpartei (CSP) fraktsiooni esimees (1985–1995) ning finants- ja eelarvekomisjoni esimees; teadusuuringute ja hariduskomisjoni esimees; algatas seaduseelnõud riiklike teaduskeskuste loomiseks ning Luksemburgi Centre Universitaire’i ja Institut supérieur de technologie reformimiseks ning esines ettekandjana nende seaduste vastuvõtmisele eelnenud parlamendidebattides; Luksemburgi kõrgeimat kontrolliasutust (Chambre des Comptes) reformiva seaduseelnõu koostaja; Euroopa Kontrollikoja liige 1. jaanuarist 1996 kuni 31. detsembrini 2007: vastutas EAGGFi arendusrahastu, teadusuuringute, energeetika ja uue poliitika auditeerimise eest (1996); vastutas sisepoliitika ja teadusuuringute (kaasa arvatud JET ja Teadusuuringute Ühiskeskus) auditeerimise eest, tegeledes selliste valdkondadega nagu haridus, kutsealane koolitus, keskkond, transport, kultuur, tarbijakaitse ja teadusuuringud (1998); II auditirühma (struktuuripoliitika, transport, teadusuuringud ja energeetika) liige; II auditirühma eesistuja (2004).
 • 01.01.2008 - 31.12.2019

  Henri GRETHEN

  Henri GRETHEN

  Henri Grethen sündis 16. juulil 1950. aastal Esch-sur-Alzette’is; aastatel 1981–1990 ja 1994–2004 oli ta Luksemburgi demokraatliku partei peasekretär. 1999–2004 oli ta majandusminister ja transpordiminister. Lisaks oli ta 2004. aastal lühikest aega avaliku teenistuse minister. 1976–1989 töötas Henri Grethen mitmel ametikohal Luksemburgi kaubanduse keskliidus (Confédération luxembourgeoise du commerce) ja nimetati 1981. aastal keskliidu peasekretäriks. Aastatel 1984–1999 ja 2004–2008 oli ta Luksemburgi parlamendi (Chambre des députés) liige. 1990–1999 oli Henri Grethen rahandus- ja eelarvekomisjoni liige ning valiti hiljem eelarvekontrollikomisjoni esimeheks. Aastatel 1998–1999 ja 2006–2007 oli ta parlamendi aseesimees. Parlamendiliikmena vastutas Henri Grethen 1999. aastal Luksemburgi kõrgeima kontrolliasutuse (Cour des comptes) loomist ja ülesehitust käsitleva seaduse koostamise ja selle 2007. aastal tehtud läbivaatamise eest ning oli parlamendis mõlema seaduseelnõu raportöör. Nimetatud seaduse alusel loodi Luksemburgis sõltumatu kõrgeim kontrolliasutus, kes kontrollib riigi tulude ja kulude seaduslikkust ja korrektsust ning avaliku sektori vahendite kasutamist. 1. jaanuaril 2008 sai Henri Grethenist Euroopa Kontrollikoja liige. 1. jaanuarist 2008 kuni 1. juunini 2010 oli ta II auditirühma (struktuuripoliitika, transport, teadusuuringud ja energeetika) ja halduskomitee liige. Pärast kontrollikoja ümberkorraldamist sai temast alates 1. juunist 2010 II auditikoja (struktuuripoliitika, transport ja energeetika) liige ja halduskomitee asendusliige. Oktoobrist 2013 kuni septembrini 2016 oli Henri Grethen II auditikoja esimees ja seega ka halduskomitee täisliige.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Sündinud Budapestis (Ungari) 1947. aastal; lõpetanud Karl Marxi Majandusteaduste Ülikooli Budapestis rahanduse erialal; osales Karl Marxi Majandusteaduste Ülikooli kraadiõppe instituudi rahvusvaheliste majandussuhete kursustel ja USA finantsjärelevalveorgani (General Accounting Office) rahvusvahelises audiitorite vahetusprogrammis. Töötas Ungari keskstatistikaametis alguses abiametniku ja seejärel osakonnajuhatajana, peamised ülesanded hõlmasid rahvusvahelisi suhteid, planeerimist ja aruandlust ning andmekogumise koordineerimist; töötas presidendi kantselei juhatajana (1970); töötas riikliku kontrolli komisjonis vanemaudiitorina, auditeeris finantsasutusi ja riiklike vahendite kasutamist (1984); töötas Ungari riiklikus kontrolliasutuses (Állami Számvevőszék), algselt riigikontrolöri asetäitjana, seejärel riigikontrolörina, vastutades auditite eest, mis puudutasid riigiettevõtteid, erastamist, sotsiaal- ja ravikindlustusfonde, suuremaid investeerimisprojekte, välisabi (sealhulgas EL-i liitumiseelseid fonde), riigi vara, poliitiliste parteide ja mittetulundusühingute rahalisi vahendeid; tema vastutusalas olid rahvusvahelised suhted, sealhulgas Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni (INTOSAI) XVIII kongressi korraldamine (1990); Euroopa integratsiooni ministeeriumidevahelise komisjoni ja välisministeeriumi moodustatud ministeeriumidevahelise finantskontrolli töörühma peakoordinaator ja juht; Ungari Finantsaudiitorite Ühingu liige (1996); 7. maist 2004 kuni 6. maini 2010 oli Euroopa Kontrollikoja liige I auditirühmas (loodusressursside säilitamine ja haldamine) ning hiljem sama auditirühma eesistuja (2009); rühma CEAD (kooskõlastus, teabevahetus, hindamine, kinnitamine, arendustöö) liige; kontrollikoja halduskomitee asendusliige (2006).
 • 07.05.2010 - 31.08.2017

  Szabolcs FAZAKAS

  Szabolcs FAZAKAS

  Sündinud 1947. aastal Ungaris Budapestis; lõpetas Budapesti majandusülikooli majandusteaduste eriala (1971) ning omandas samas ülikoolis doktorikraadi (1973); töötas väliskaubandusministeeriumis (1973–1989); aseminister, rahvusvaheliste majandussuhete sekretariaadi juhataja (1989–1990). . Riigistatud Austrian Industries AG peaesindaja Ungaris (1990–1995); aseriigisekretär kaubandus- ja tööstusministeeriumis (1995–1996); Ungari suursaadik Bonnis (1996); tööstus-, energeetika-, kaubandus- ja turismiminister (1996–1998); kontserni DaimlerChrysler esindaja Ungaris (1998–2002); Ungari parlamentidevahelise liidu Ungari rahvusrühma liige (2002–2004); Euroopa Parlamendi liige (2004–2009): eelarvekontrollikomisjoni esimees (2004–2006); Euroopa Parlamendi juhatuse liige, kvestor (2006–2009); eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni ning ELi-Horvaatia parlamentaarse ühiskomisjoni delegatsiooni liige; Euroopa energiafoorumi esimene aseesimees; mitme kodanikuühiskonna organisatsiooni (Ungari Euroopas, Majandus, Euroopa dialoog, Ungari Euroopa liikumise nõukogu, Ungari autoimportijate ühing) esimees ja juhatuse liige; autasud: Ungari Vabariigi teeneteordeni komandöririst tähega, Austria Vabariigi teeneterist õlapaelaga, Saksamaa Liitvabariigi suur teeneterist; 7. maist 2010 kuni 31. augustini 2017 oli Euroopa Kontrollikoja liige: II auditikoja (struktuuripoliitika, transport, ja energeetika) liige (2010–2012); III auditikoja (välistegevus) liige (2012) ja halduskomitee asendusliige. Suri 31. märtsil 2020.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Josef BONNICI

  Josef BONNICI

  Sündinud 15. aprillil 1953 Birzebbugas; doktori- ja magistrikraad Simon Fraseri Ülikoolist Kanadas; Jaapani Rikkyo Ülikooli humanitaarteaduste audoktor; bakalaureusekraad (cum laude) majandusteaduste erialal Malta Ülikoolist. Majandusteaduste professor, pidas loenguid Deakini Ülikoolis Austraalias aastail 1980–1988 ja Malta Ülikoolis aastail 1988–2004; Malta peaministri majandusnõunik majanduspoliitika, kaasa arvatud tulumaksureformi alal (1988); rahandusministeeriumi parlamentaarne riigisekretär, ülesanded olid seotud majanduspoliitikaga (1994); Malta majandusminister, vastutusalasse kuulus majanduse edendamise poliitika, riigi statistikaamet, konkurentsipoliitika ja riiklikud investeeringud, sealhulgas elektrienergia, vee- ja telekommunikatsiooni ettevõtted, riiklik lennufirma, laevatehas Malta Shipyards, Malta rahvusvaheline lennujaam ning vabasadam Freeport (1995); riigi rahandust käsitleva komisjoni, välis- ja Euroopa asjade komisjoni ning ELi ja Malta parlamentaarse ühiskomisjoni liige; samuti esindas Maltat Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees (1992); Malta esindajatekoja liige aastatel 1992, 1996, 1998 ja 2003; Euroopa Parlamendi vaatleja, osaledes majandus- ja rahanduskomisjoni ning regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjoni koosolekutel (2003); alates 7. maist 2004 kuni 6. maini 2010 Euroopa Kontrollikoja liige II auditigrupis (struktuuripoliitika, transport, teadusuuringud ja energeetika) (2004); kontrollikoja kinnitava avalduse (DAS) eest vastutav liige grupis CEAD (kooskõlastus, teabevahetus, hindamine, kinnitamine, arendustöö) (2006); alates 1. juulist 2011 Malta keskpanga president.
 • 07.05.2010 - 30.09.2016

  Louis GALEA

  Louis GALEA

  Sündinud 2. jaanuaril 1948. aastal Mqabbas; doktorikraad õigusteaduse alal Malta Ülikoolist; sotsiaal- ja tööõiguse lektor Malta Ülikooli avaliku õiguse õppetoolis (1999); on pälvinud mitmesuguseid aumärke Hispaania Kuningriigilt, Prantsuse Vabariigilt, Bulgaaria Vabariigilt ja Küprose Vabariigilt. valiti Malta Esindajatekoja liikmeks (1976); Partit Nazzjonalista peasekretär (1977); valitsuse minister, täitis erinevaid ülesandeid, mis hõlmasid sotsiaalset arengut, tervishoidu, haridust, tööhõivet ja siseasju (sh riiklik julgeolek ja parandusasutused), kultuuri ja kunsti ning naisi, perekonda, lapsi ja erivajadusi käsitlevaid poliitikavaldkondi (1987); Malta ELiga ühinemise läbirääkimiste ajal oli ta Malta–ELi parlamentaarse ühiskomisjoni kaasesimees (1998); valiti ühehäälselt parlamendi spiikriks (2008); selles ametis toetas ta erinevaid parlamendikomisjone (eelarvekomisjon, riigikontrolli ja ombudsman); 7. maist 2010 kuni 30. septembrini 2016 Euroopa Kontrollikoja liige IV auditikojas, mis vastutab erinevate ELi eelarve poliitikavaldkondade (tulud, ELi institutsioonide ja asutuste halduskulud, teadusuuringud ja sisepoliitika, finants- ja majandusjuhtimine) finants- ja tulemusauditeid käsitlevate aasta- ja eriaruannete koostamise eest; institutsioonide halduskulude ja Euroopa Koolide eest vastutav kontrollikoja raportöör (2010); halduskomitee liige; IV auditikoja eesistuja (2012).
 • 01.10.2016 – 30.09.2022

  Leo BRINCAT

  Leo BRINCAT

  Sündinud 26. septembril 1949 Cospicuas. Omandanud pangandusalase kvalifikatsiooni (associate, Chartered Institute of Bankers London). Valitud sama instituudi (nüüd Institute of Financial Services) stipendiaadiks. Töö pankades Barclays Bank DCO, Mid-Med Bank Ltd ja HSBC Bank Malta plc(1966–2006). HSBC Bank Malta plc uuringute valdkond, äristrateegia osakond(1998–2006). Juhtimiskonsultant sisemise finantskontrolli ja nõuetele vastavuse valdkonnas (2007–2013). Malta tööpartei rahvusvaheline sekretär ja partei esindaja organisatsioonis Socialist International (1982–1997). 1982. aastal valiti Malta parlamenti. Peaministri büroo parlamendisekretär (1986–1987) Malta-ELi ühinemiseelse parlamentaarse ühiskomisjoni liige (1992–2004) Eelarvekontrollikomisjoni liige (1995–1996) Kaubandusminister (1996–1997); rahandus- ja kaubandusminister (1997–1998). Eelarvekontrollikomisjoni esimees (1998–2003); Malta riigikontrolli aruandluskomisjoni esimees (1999–2003). Välis- ja Euroopa asjade komisjoni liige: (2003–2013); keskkonna- ja arengukomisjoni liige (2010–2013). Malta säästva arengu, keskkonna ja kliimamuutuste minister (2013–2016). Euroopa Kontrollikoja liige (1. oktoober 2016 kuni 30. september 2022). Auhind St. Juliani kohalikult nõukogult teenete eest kogukonnale (2019)
 • 18.10.1977 - 31.12.1995

  André MIDDELHOEK

  André MIDDELHOEK

  Sündinud Voorburgis 13. detsembril 1931; kraad majandusteaduses Amsterdami Ülikoolist (1957); Madalmaade riikliku planeerimisameti liige (1958); Madalmaade riikliku planeerimisameti aseesimees (1966). Lektor rahvusvahelises sotsiaaluuringute instituudis (1960); rahandusministeeriumi eelarveosakonna peadirektor; Euroopa ühenduste majanduspoliitika komitee liige/aseesimees (1969); Euroopa Kontrollikoja liige alates 18. oktoobrist 1977 kuni 31. detsembrini 1995: energeetika, teadusuuringute ja investeeringute kulutuste audit (1977); töömeetodid ja ametialane koolitus; aastaaruande pearaportöör (1981); Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) suuniste osakond; Vahemere kompleksprogrammid; struktuurifondide koordineerimine; kontrollikoja president 1993–1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2010

  Maarten ENGWIRDA

  Maarten ENGWIRDA

  Sündinud 2. juunil 1943. aastal Tilburgis; magistrikraad õigusteaduse erialal Groningeni Ülikoolist (Holland); rahvusvaheliste suhete doktoriõpingud Haagis; välisministeeriumi finants- ja majanduskoostöö ja arengu osakonna juhataja nõunik (1968). Madalmaade parlamendi liige (1970); Euroopa Parlamendi liige (1971); Rahvusvahelise Energiaagentuuri nõunik (1975); Madalmaade parlamendi liige; Democraten 66 partei aseesimees, varahoidja ja fraktsiooni esimees; parlamendi uurimiskomisjonide liige ja eelarvekontrollikomisjoni esimees; Põhja-Atlandi Assamblee asendusliige ja selle majanduskomitee raportöör (1977); Hollandi kõrgeima kontrolliasutuse juhatuse liige; ELi vahendeid puudutavate auditite raportöör ning INTOSAI keskkonnaauditite töörühma juht (1990); 1. jaanuarist 1996 kuni 31. detsembrini 2010 Euroopa Kontrollikoja liige; vastutas EAGGFi tagatisrahastu auditeerimise eest (finantsaudit, otsekulutused, üldküsimused ja riskianalüüs) (1996); vastutas Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele ja Sõltumatute Riikide Ühendusele (SRÜ) suunatud EL-i eelarvekulutuste auditeerimise eest (2000); vastutas III auditigrupi (välistegevus) eest (2004); III auditigrupi eesistuja (2006); III auditikoja (välistegevus) liige (2010); katastroofide puhul antava abi aruandlus- ja auditeerimisküsimustega tegeleva INTOSAI töörühma juht (2010); CEAD auditikoja (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) liige ning halduskomitee asendusliige.
 • 01.01.2011 - 31.12.2013

  Gijs DE VRIES

  Gijs DE VRIES

  Sündinud New Yorgis 22. veebruaril 1956; õigusteaduse ja politoloogia õpingud Leideni ülikoolis (1981); järeldoktorite suvekool, Euroopa Ülikool-Instituut, Firenze (1981); lektor, politoloogia õppetool, õigusteaduskond, Leideni ülikool (1981). Euroopa Parlamendi liige (1984); Georgetowni juhioskuste seminar, välisteenistuse kool, Georgetowni ülikool, Washington DC (1993); Euroopa Parlamendi demokraatide ja liberaalide fraktsiooni esimees (1994); siseasjade ja kuningriigi sisesuhete riigisekretär (1998); Madalmaade arlamendi alamkoja liige, Madalmaade valitsuse esindaja Euroopa Liidu tuleviku konvendis (Euroopa konvent) (2002); suursaadik, eriülesannetes (2004); Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse koordinaator (2004); vanemteadur, Madalmaade rahvusvaheliste suhete instituut (Clingendael) (2007); Hollandi kõrgeima kontrolliasutuse asepresident (2008); 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2013 Euroopa Kontrollikoja liige; III auditikoja (välistegevus) liige; halduskomitee asendusliige (2011); III auditikoda esindav liige CEAD auditikojas (2012); katastroofide puhul antava abi aruandlus- ja auditeerimisküsimustega tegeleva INTOSAI töörühma juht.
 • 01.01.2014 - 14.04.2022

  Alex Brenninkmeijer

  Alex BRENNINKMEIJER

  Sündis 29. juunil 1951. aastal Amsterdamis Magistrikraad õigusteaduse erialal Groningeni Ülikoolist; doktorikraad Tilburgi ülikoolist (töö käsitles õiguskaitse kättesaadavust ja sõltumatu kohtusüsteemi olulisust õigusriigis) (1987). Õigusteaduse professor Radboudi ülikoolis (1976–1980), Tilburgi ülikoolis (1980–1984) ja Amsterdami ülikoolis (1992–1996). Leideni ülikooli õigusteaduse teaduskonna professor ja dekaan (1996–2005). Utrechti ülikooli õigusteaduse emeriitprofessor (2014–2022). Arnhemi halduskohtu aseesimees (1984–1988) Teise astme halduskohtu (apellatsioonikohus avaliku teenistuse ja sotsiaalkindlustuse asjades) kohtunik ja kohtu aseesimees (1988–2002). ’s-Hertogenboschi apellatsioonikohtu riigisiseste maksuasjade koja kohtunik (1999–2005) Madalmaade ombudsman (2005–2017); uuris süstemaatiliselt Madalmaade avaliku sektori toimimist. Rahvusvahelise Ombudsmanide Instituudi (IOI) Euroopa juhatuse esimees ning IOI ülemaailmse juhatuse liige. Oranje-Nassau ordeni komandör. Asus tööle Euroopa Kontrollikoja IV auditikojas – turgude reguleerimine ja konkurentsivõimeline majandus (2014). Finantsrikkumiste uurimise eritoimkonna liige (2014–2016); kontrollikoja ajakirja toimetuse liige (2014–2016); kontrollikoja selge keele auhinna patroon (2014–2021); kontrollikoja strateegia töörühma liige ja esimees (2016–2017 ja 2018–2020); digitehnoloogia juhtkomitee liige (2019–2021); halduskomitee liige (2019–2021); IV auditikoja eesistuja (2019–2021). Suri 14. aprillil 2022.
 • 01.03.1995 - 31.03.2011

  Hubert WEBER

  Hubert WEBER

  Sündinud 29. detsembril 1939 Viinis; õigusteaduse doktori kraad Viini Ülikoolist; algselt riigiametnik Austria tööhõivepoliitika ametis, hiljem abidirektor sotsiaalministeeriumis (1959). Austria kõrgeima kontrolliasutuse (Rechnungshof) audiitor, viies läbi liidukantsleri kantselei, välisministeeriumi ja justiitsministeeriumi auditeerimist (1970); algselt Austria kõrgeima kontrolliasutuse presidendi kantselei juhataja, seejärel INTOSAI peasekretariaadi eest vastutava struktuuriüksuse juht (1975); personalijuht (struktuur, eelarve- ja personaliküsimused, koolitus) (1981); riigiasutuste auditeerimise talituse peadirektor, vastutades rahvusvaheliste arengute, eriti INTOSAI ja viimase poolt erinevates regioonides asutatud organisatsioonide (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS ja SPASAI) tegevuse jälgimise eest, samuti koostöö eest ÜRO finantsauditialastes projektides; alates 1. märtsist 1995 kuni 31. märtsini 2011 Euroopa Kontrollikoja liige; ADAR-grupi eesistuja; kontrollikoja president aastatel 2005–2008.
 • 01.04.2011 - 28.02.2014

  Harald WÖGERBAUER

  Harald WÖGERBAUER

  Sündinud 27. juulil 1953 Viinis; õppis õigusteadust ja majandust (1971); õigusteaduse magistri- ja doktorikraad; politoloogiaõpingud Prantsusmaal (1974); liidu akadeemilise juriidilise teenistuse ametieksam ja kõrgema raamatupidamise ametieksam (1975). Austria kõrgeima kontrolliasutuse liige (1974); kõrgeima kontrolliasutuse audiitor – vastutav Austria sotsiaalkindlustusorganite auditeerimise eest (1974); määratud Austria parlamenti ja seejärel Austria Rahvapartei fraktsiooni – vastutav muu hulgas kõrgeima kontrolliasutuse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, tervishoiukomisjoni, väliskomisjoni, teaduskomisjoni, majanduskomisjoni, põhiseaduskomisjoni, tööstuskomisjoni ja ombudsmanide kogu komisjoni eest; Austria Rahvapartei fraktsiooni poliitikadirektor (1992); Austria kõrgeima kontrolliasutuse osakonnajuhataja (1995); parlamendi büroo nõunik (1999); alates 1. aprillist 2011 kuni 28. veebruarini 2014 Euroopa Kontrollikoja liige, algul I auditikojas (loodusressursside säilitamine ja haldamine) ja seejärel II auditikojas (struktuuripoliitika, transport ja energeetika) (2012).
 • 01.03.2014 - 31.07.2020

  Oskar HERICS

  Oskar HERICS

  Sündinud 16. veebruaril 1958 Schandorfis (Austria); juuraõpingud Viini ülikoolis ja magistrikraad õigusteaduses (1982); kohtu- ja õigusalase töö praktika Viini ringkonna kriminaalkohtus (1982); sõjaväeteenistus Austria sõjaväes (1982–1983); Austria posti- ja telegraafiamet (auditeerimine) (1983). Audiitor Austria kõrgeima kontrolliasutuse energeetikaosakonnas (1991); Austria kõrgeima kontrolliasutuse siseauditi talituse liige (1995–2001); vanemaudiitor Austria kõrgeima kontrolliasutuse liikluse ja raudteetranspordi osakonnas (1996); vanemaudiitor ja osakonnajuhataja asetäitja Austria kõrgeima kontrolliasutuse teadusuuringute osakonnas (1998); Austria kõrgeima kontrolliasutuse pangandus- ja võlahaldusosakonna juhataja (2003); Austria kõrgeimat kontrolliasutust esindav ekspert riigivõlakomisjonis (2006–2013); Austria kõrgeima kontrolliasutuse esindaja alalises komitees kohalike asutuste kulutuste eelarvestuse ja raamatupidamisaruannete küsimuses − VR-komitee (2007–2009); Austria kõrgeima kontrolliasutuse 4. sektsiooni juhataja asetäitja (rahandus ja jätkusuutlikkus) (2008); Austria kõrgeima kontrolliasutuse 5. sektsiooni juhataja (rahandus ja majandus) (2011); Euroopa Kontrollikoja liige 1.3.2014 – 31.7.2020: II auditikoda (investeeringud ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse); auditi kvaliteedikontrolli komitee liige (2017–2019); eetikakomitee liige ja eesistuja (2016–2020).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Jacek UCZKIEWICZ

  Jacek UCZKIEWICZ

  Sündinud Nowa Rudas 4. juulil 1950. aastal; PhD ja MSc kraad Wrocławi Tehnoloogiaülikoolist; Poola parlamendi liige; riigi kõrgeimat kontrolliasutust käsitleva õigusakti raportöör (õigusakti üks eesmärke oli viia Poola välisauditi süsteem vastavusse Euroopa ja INTOSAI standarditega. Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Poola delegaat (1993); töötas kaubandus- ja arengukomisjonis ning oli valimiste ajal endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis ja Valgevenes Euroopa Nõukogu vaatlejate rühma liige (1994); Poola kõrgeima kontrolliasutuse (Najwyższa Izba Kontroli) asepresident, tema kohustuste hulka kuulus uute auditimeetodite juurutamine ja rahvusvahelise (eriti Euroopa Kontrollikoda ja SIGMAt puudutava) koostöö laiendamine, võttis osa INTOSAI tegevusest ja osales selle erastamisauditi töörühmas; oli Poola kõrgeima kontrolliasutuse esindaja INTOSAI IT-auditi alalises komisjonis (1995); Poola korruptsioonivastase strateegia töörühma liige Maailmapanga Agentuuri juures Varssavis (2000); rahandusministeeriumi juures tegutseva finantsteabe üksuse (rahapesu vastu võitlemiseks moodustatud riigiasutus) peainspektor; vastutas rahandusministeeriumi hasartmängude osakonna eest; vastutas kohalike omavalitsuste rahastamise ja oluliste reformide eest riigi rahanduse ja riigivõimu detsentraliseerimise alal (2001); 7. maist 2004 kuni 6. maini 2010 Euroopa Kontrollikoja liige III auditigrupis (välistegevus); CEAD-grupi (kooskõlastus, teabeedastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) liige (2006); kontrollikoja haldusasjade komitee asendusliige (2008).
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Augustyn KUBIK

  Augustyn KUBIK

  Sündinud 1957. aastal Rydułtowys, omandas magistrikraadi Katowice majandusakadeemia tööstuse teaduskonnas majandus- ja ühiskonnateaduste erialal (1976); kivisöekaevanduse „Rydułtowy“ referent, ülevaataja ja äriauditi inspektor (1980). Söekaevanduskonsortsiumi Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe (Jastrzębie Zdrój) äriauditi vaneminspektor (1984); Jastrzębie Zdrój kivisöekaevanduse „Borynia“ pearaamatupidaja; spetsialiseerus Rybniki mäeinstituudi töölisteaduskonnas kaevandamise erialale (1986); Katowice finantsosakonna direktor (1991); lõpetas kraadiõppe Toruńi Nicolaus Copernicuse ülikoolis Euroopa Liidu maksuõiguse erialal (2001); Poola rahandusministeeriumi siseauditi peainspektor (2002); maksunõustaja; sai siseaudiitori kvalifikatsiooni Poola rahandusministeeriumilt (2003); rahandusministeeriumi peanõunik (2006); atesteeritud siseaudiitor; Poola kõrgeima kontrolliasutuse (Najwyższa Izba Kontroli, NIK) presidendi nõunik (2007); regionaalarengu ministeeriumi asekantsler; sai avaliku sektori audiitori kvalifikatsiooni Poola kõrgeimalt kontrolliasutuselt (2008); 7. maist 2010 kuni 6. maini 2016 Euroopa Kontrollikoja liige I auditikojas (loodusressursside säilitamine ja haldamine); I auditikoja (loodusressursside säilitamine ja haldamine) eesistuja; halduskomitee liige (2015).
 • 07.05.2016 - 30.11.2019

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Sündinud 1954. aastal; magistrikraad õigusteaduses, lõpetanud Łódźi ülikooli õigus- ja haldusteaduskonna (1977). Poola ringkonna-, piirkonna- ja apellatsioonikohtu kohtunik (1980–1993); Poola kõrgeimasse kohtusse lähetatud kohtunik (1990–1991); Poola Kohtute Nõukogu liige (1990–1993); Riigikohtu kohtunik (1991–1993); Poola Seimi liige (1993–1995); Poola kõrgeima kontrolliasutuse (Najwyższa Izba Kontroli) juht (1995–2001); Poola Seimi asespiiker (2001–2004); Euroopa Parlamendi liige kolmel ametiajal (2004–2016); alates esimesest ametiajast 2004. aastal Euroopa Parlamendi loomade heaolu ja kaitse laiendatud töörühma liige ja alates 2014. aastast töörühma esimees. Olnud viis korda Poola karistusseadustiku märkuste autor ja kaasautor, avaldanud Poola õigusalastes ajakirjades karistusõiguse teemadel üle 100 artikli ja publikatsiooni ning kirjutanud artikleid sotsiaal-õiguslikes küsimustes. Alates 7. maist 2016 kuni 30. novembrini 2019 Euroopa Kontrollikoja liige loodusvarade säästva kasutamise valdkonnaga tegelevas I auditikojas; alates 14. juunist 2018 auditi kvaliteedikontrolli komitee liige. Alates 1. detsembrist 2019 põllumajandusküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik (ametiaeg viis aastat).
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Carlos MORENO

  Carlos MORENO

  Sündinud 30. märtsil 1941 Lissabonis; õigusteaduse kraad Coimbra Ülikoolist (1964); laenude ja kindlustuse peainspektoraadi tehniline inspektor (1966); Kõrgema Majandusinstituudi lektor (1973); laenude ja kindlustuse peainspektoraadi õigusteenistuse direktoraadi õigusala audiitor (1974). Rahandusministri ning riigivara ja rahanduse riigisekretäri tehniline nõunik (pankade ja riigiettevõtete alal) (1976); rahandus- ja planeerimisministeeriumi peasekretariaadi õigusnõunik; Banco Nacional Ultramarino järelevalvekomisjoni esimees (1977); rahandusministeeriumi peadirektoraadi vaneminspektor; Portugali kõrgeima kontrolliasutuse peadirektor; investeeringute toetussüsteemi kavandi koostamise eest vastutava töörühma õigusküsimuste raportöör; maksudest kõrvalehoidumise ja pettuse vastase võitluse koordineerimiskomitee liige (1980); kontrollikoja liige alates 27. jaanuarist 1986 kuni 9. veebruarini 1994. Suri 8. aprillil 2024.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Sündinud 9. märtsil 1948. aastal Viana do Castelos; lõpetanud Porto raamatupidamis- ja ärikooli raamatupidamise erialal; majandusteaduse kraad Porto Ülikoolist; juhtimise magistrikraad Lissaboni Ülikoolist; audiitor (1979). Rahanduse peainspektsiooni peainspektori asetäitja, vastutades ettevõtete inspekteerimise ja ühenduse auditite eest (1974); väärtpaberituru peaaudiitor ning seejärel riigi ja riigiettevõtete rahastamise analüüsiameti peadirektor (1988); põllumajanduse ja kalanduse arendamise toetamise finantsinstituudi juhatuse esimees (1990); rahanduse peainspektsiooni nõustamis- ja auditiosakonna juhataja (1992); Euroopa Kontrollikoja liige alates 10. veebruarist 1994 kuni 29. veebruarini 2000; vastutas EAGGFi tagatisrahastu eest: loomsete toodete ja suhkrusektori turgude ühine korraldus, ühine kalandus- ja merepoliitika ning veterinaaria valdkonna meetmed; vastutas ESTÜ, laenutegevuse ja pangandustegevuse auditeerimise eest (1996).
 • 01.03.2000 - 30.09.2016

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Sündinud 2. jaanuaril 1960 Campo Maioris; kraad õigusteaduse erialal Lissaboni Universidade Clássica ülikoolist; magistrikraad Euroopa õpingute erialal sama ülikooli õigusteaduskonna Euroopa instituudist; ; lektor Lissaboni Universidade Clássica ülikooli õigusteaduskonnas (1983) ja uute kutsealade kõrgemas instituudis (1996). Euroopa Kontrollikoja liige alates 1. märtsist 2000 kuni 30. septembrini 2016: vastutas ELi pangatoimingute ning Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ), Euroopa koolide, detsentraliseeritud asutuste ja Euratomi tarneagentuuri auditeerimise eest (2000); vastutas kontrollikoja kinnitava avalduse (DAS) eest järgmistes valdkondades: mitmesuguseid ELi kulusid ja tulusid käsitlevate raamatupidamisaruannete usaldusväärsus ning nende aluseks olevate tehingute seaduslikkus ja korrektsus, komisjoni sisekontrollisüsteemi reform, ELi raamatupidamissüsteemi ajakohastamine; oli „ühtse auditi“ mudelit käsitleva kontrollikoja arvamuse ja ELi sisekontrolliraamistikku puudutava ettepaneku raportöör (2002); auditirühma CEAD (finantsauditi koordineerimine, auditimetoodika ja kvaliteedikontroll) eesistuja; kontrollikoja halduskomitee liige (2005); ADARi (audititöö arendamine ja aruanded) eest vastutav liige, tegeledes eelkõige kontrollikoja aruannete kvaliteedikontrolli ja auditimetoodika rakendamisega (2006); 2007. aastal vastu võetud kontrollikoja tulemusauditi käsiraamatu raportöör; Euroopa Kontrollikoja president (2008–2016); EUROSAI audiitor (2008); Euroopa Kõrgeimate Kontrolliasutuste Organisatsiooni (EUROSAI) juhatuse liige (2011); järelevalve kontrollikoja tegevuse üle, suhted Euroopa Liidu institutsioonide, kõrgeimate kontrolliasutuste ja rahvusvaheliste auditiorganisatsioonidega, õigusküsimused ja siseaudit; esimese ametiaja kestel edendas ja juhtis kontrollikoja struktuuri- ja otsustusprotsessi reformi, viies sisse auditikodade süsteemi, et muuta kontrollikoja juhtimine tõhusamaks ja mõjusamaks; teise ametiaja kestel juhtis kontrollikoda perioodil, mil kontrollikoja auditiaruanded ja arvamused finantsalaste õigusaktide kohta muutusid veelgi olulisemaks finantskriisi ja pakilise vajaduse tõttu tagada ELi vahendite parem haldamine; nimetati 3. oktoobril 2016 Portugali kõrgeima kontrolliasutuse presidendiks.
 • 01.10.2016 - 29.06.2021

  João FIGUEIREDO

  João FIGUEIREDO

  Sündinud 12. mail 1955. aastal Angolas. Õigusteaduse bakalaureuse kraad, õigusteaduskond, Lissaboni ülikool, Portugal (1978). Ta pühendas oma pika karjääri avalikule teenistusele, spetsialiseerudes avalikule deontoloogiale ja eetikale, avaliku halduse õigusaktide tõhususele ja õiguspärasusele, finantskontrollile ja auditile. Euroopa Kontrollikoja liige (2016–2021); Portugali riigikontrolli (Tribunal de Contas) kohtunik (2008–2016); Portugali rahandusministeeriumi avaliku halduse valdkonna riigisekretär (2005–2008); Portugali riigikontrolli koordineeriv audiitor (2003–2005) ning muud kõrgetasemelised ametikohad eri ministeeriumides. Suri 29. juunil 2021.
 • 01.01.2007 - 30.06.2013

  Ovidiu ISPIR

  Ovidiu ISPIR

  Sündinud Rumeenias Horodnicenis (Suceava) 1951. aastal; bakalaureusekraad majanduse erialal Iasis asuva Alexandru Ioan Cuza Ülikooli majandusteaduskonnast. Doktorikraad raamatupidamise erialal Bukaresti majandusteaduste akadeemia raamatupidamis- ja juhtimisteabe süsteemide teaduskonnast;töötas Prahovas (Sinaia) asuvas büroos O.J.T. (piirkondlik turismibüroo) ökonomistina (1974); töötas Noorteturismi büroos (C.B.T.T) Bukarestis alguses ökonomistina, seejärel büroojuhatajana, osakonnajuhatajana ning lõpuks juhataja asetäitjana majandus- ja rahandusküsimustes (1979); oli S.C. „Group Management“ S.A. majandus- ja rahandusküsimuste eest vastutav asejuhataja (1994); töötas Rumeenia rahandusministri nõunikuna (1997); oli Bukarestis asuva Rumeenia Riigikontrolli liige: koordineeris erinevate auditiosakondade tegevust, mis vastutasid riigieelarve täitmise auditi, Rumeenia riigivõla auditi ja kohalike ametiasutuste eelarve täitmise auditi eest; samuti vastutas Rumeeniale eraldatud liitumiseelsete vahendite (ISPA, SAPARD) auditi eest (1999); töötas eksperdina Esindajate Koja parlamendirühmas, mis 2005. aasta märtsis esitas seadusandlikud ettepanekud Rumeenia Riigikontrolliga seonduvate õigusaktide tõhustamiseks; 1. jaanuarist 2007 kuni 30. juunini 2013 oli Euroopa Kontrollikoja liige; määrati II auditigruppi (struktuuripoliitika, transport, teadusuuringud ja energeetika); II auditikoja (struktuuripoliitika, transport ja energeetika) liige ja CEAD auditikoja (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) asendusliige.
 • 01.07.2013 - 30.06.2019

  George PUFAN

  George PUFAN

  Sündinud 1958. aastal Bukarestis; Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, tsiviil-, tööstus- ja põllumajandusehituse insener (1984); Kaitseministeeriumi riiklik kaitsekolledž (1999); Riiklik poliitika- ja halduskool – magistrikraad rahvusvaheliste suhete ja Euroopa integratsiooni alal (2005); Rumeenia diplomaatiainstituut – kraadiõppe kursus spetsialiseerumisega rahvusvahelistele suhetele ja Euro-Atlandi uuringutele (2007); Bakalaureusekraad – Universitatea Danubius din Galaţi, majandusteaduskond/majandusarvestus (2011). Klaasi- ja peenkeraamika ettevõte – insener (kuni 1992); Carpati Construction Holding – objektijuht (kuni 1994); Rumeenia Riigikontroll – direktor (kuni 2000); 1. piirkonna linnavalitsus – linnapea nõunik (kuni 2002); Rumeenia Riigikontroll – peasekretär (kuni 2013). 1. juulil 2013 nimetati ta Euroopa Kontrollikoja liikmeks, kuuludes IV auditikotta (tulud, teadusuuringud ja sisepoliitika ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused).
 • 07.05.2004 – 06.05.2010

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Sündinud Temnicas 1946. aastal; omandas BA kraadi Ljubljana Ülikooli (Sloveenia) sotsiaalteaduskonnas ning doktorikraadi sotsioloogia erialal Zagrebi Ülikoolis (Horvaatia); juhtis Ljubljana Ülikooli sotsiaalteaduste instituuti. Tegu on multidistsiplinaarse instituudiga, mille koosseisu kuuluvad mitmed teadusuuringute üksused, kus viiakse läbi nii sotsioloogilisi fundamentaal- kui ka rakendusteadusuuringuid (1991); oli Sloveenia Vabariigi kõrgeima kontrolliasutuse (Računsko sodišče) esimene president (1994); koostas uue auditiseaduse (2001); EUROSAI juhatuse liige (1999); 7. maist 2004 kuni 6. maini 2010 oli Euroopa Kontrollikoja liige: II auditigrupi (struktuuri- ja sisepoliitika); CEAD auditigrupi (kooskõlastus, teabevahetus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) liige (2006); kontrollikoja halduskomitee asendusliige.
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Milan Martin CVIKL

  Milan Martin CVIKL

  Sündinud 19. mail 1959 Velenjes; majandusteaduse kraad (1983); magistrikraad Ljubljana Ülikooli majandusteaduskonnast (1990); Sloveenia Pangas (Banka Slovenije) analüütik, vanemanalüütik, direktori assistent (1983). Maailmapanga ökonomist Ameerika Ühendriikides, Washington D.C. (1991); Maailmapanga ökonomist Sloveenias (1997); rahandusministeeriumi riigisekretär eelarve ja riigi rahanduse alal, vastutas riigi rahanduse reformide elluviimise eest, kui Sloveenia valmistus ühinemiseks Euroopa Liiduga (1998); Sloveenia tähtsaima pangas Nova Ljubljanska banka d.d. tegevdirektor ja finantsjuht Ljubljanas (2000); portfellita minister Euroopa asjade valdkonnas (2004); Sloveenia Vabariigi parlamendi liige ja rahanduskontrolli komisjoni esimees (2004); Sloveenia valitsuse peasekretär (2008); 7. maist 2010 kuni 6. maini 2016 Euroopa Kontrollikoja liige: IV auditikoja (tulud, teadusuuringud ja sisepoliitika ning Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused) liige; IV auditikoda esindav liige CEAD auditikojas (2012); IV auditikoja eesistuja (2014).
 • 07.05.2016 - 06.05.2022

  Samo JEREB

  Samo JEREB

  Sündinud 24.2.1972 Ljubljanas; Ljubljana Ülikooli majandus- ja ettevõtlusteaduskonna majandusteaduste kraad (1995); välisaudiitor, konsultant, sertifitseeritud välisaudiitor ettevõttes LM Veritas d.o.o., Ljubljana (1995–2004); Sloveenia Vabariigi kõrgeima kontrolliasutuse kõrgem riigikontrolör (2004–2013) – vastutus erastamise, kommunaalteenuste, avalik-õiguslike asutuste ja fondide auditeerimise ning keskkonnaauditite eest; Sloveenia Vabariigi Kontrollikoja asepresident (2013–2016); Euroopa Kontrollikoja liige 7. maist 2016 kuni 6. maini 2022: I auditikoja „Loodusressursside säästev kasutamine“ liige ja I auditikoja eesistuja (2020–2022); halduskomitee liige (2020–2022); siseauditi komitee liige (2017–2020) ja siseauditi komitee esimees (2018–2020); auditi kvaliteedikontrolli komitee liige (2016–2018).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Július MOLNÁR

  Július MOLNÁR

  Sündinud 1945. aastal Vranovis; magistrikraad Bratislava Comeniuse Ülikooli filosoofiateaduskonnast; töötas Slovakkia haridusministeeriumis, vastutusalaks Slovakkia ülikoolide rahvusvahelised suhted Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika ülikoolidega. hiljem töötas Slovakkia ülikoolides tegutsevate rahvusvaheliste üliõpilaste ühendustega tehtava koostöö alase sõpruskomitee sekretärina (1969); oli Slovakkia antifašistlike võitlejate ühenduse keskkomitee ametnik (1974); haridusministeeriumis ametnik, kes vastutas suhete eest rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonidega (WHO, ILO, UNESCO); osales Tšehhoslovakkia delegatsioonide liikmena kahepoolsetel ja mitmepoolsetel läbirääkimistel UNESCO ning mitmete välis- ja haridusministeeriumidega (1978); töötas välistudengite keelelise ja akadeemilise ettevalmistuse instituudi peadirektorina, vastutusaladeks haldus, eelarve, õppeprotsessid, välistudengite värbamine ja siseaudit; nimetati Bratislava Academia Istropolitana kõrgemate õpingute ja välissuhete osakonna juhatajaks (1991); töötas haridusministeeriumi rahvusvaheliste suhete keskuse peadirektorina (1999); Slovakkia kõrgeima kontrolliasutuse Euroopa koostöö ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja, vastutades rahvusvaheliste suhete eest auditi alal ja koostöö eest rahvusvaheliste organisatsioonidega (INTOSAI, EUROSAI, NASACT, AISCUF ja Euroopa Kontrollikoda). Esindas Slovakkia kõrgeimat kontrolliasutust valitsuse juurde moodustatud eurointegratsioonialase ministrite nõukogu töökomisjonis ning oli EL-iga liitumise protsessi vältel ühenduse õigustiku sektori koordinaator (1997–1999 ja 2001–2004); alates 7. maist 2004 kuni 6. maini 2010 Euroopa Kontrollikoja liige I auditigrupis (loodusressursside säilitamine ja haldamine).
 • 07.05.2010 - 15.10.2023

  Ladislav BALKO

  Ladislav BALKO

  Ladislav Balko sündis Slepčanys (Slovakkia) 1954. aastal. Tal on doktorikraad õigusteaduses ning ta on finants- ja äriõiguse dotsent. Ta töötas ajakirjanikuna Tšehhoslovakkia raadios (1980–1990). Seejärel asus ta tööle Slovaki Vabariigi Tolliameti peajuristina (1990–1991). Ladislav Balko töötas mitmel juhtival ametikohal, sealhulgas Slovakkia suurima kommertspanga Všeobecná úverová banka peadirektori asetäitjana (1991–1999), oli Slovaki Vabariigi Ekspordi-Impordi Panga juhataja asetäitja ja juhatuse liige(2001–2004), välisinvesteeringute ja kaubandusega tegeleva riigiasutuse (SARIO) tegevdirektor (2004–2006) ning riigi omandis oleva Slovakkia Tagatis- ja Arengupanga (SZRB) nõukogu aseesimees (2006–2010). Ta töötas ülikooli õppejõuna ja hiljem Bratislavas Comeniuse Ülikooli õigusteaduskonna finantsõiguse kateedri juhatajana. 7. mail 2010 sai Ladislav Balko Euroopa Kontrollikoja liikmeks. Kuni 30. jaanuarini 2014 vastutas ta IV auditikoja liikmena kinnitava avalduse ja tulemusauditi (teadusuuringud ja muu sisepoliitika) eest. Alates aprillist 2012 oli ta CEAD auditikoja asendusliige, esindades IV auditikoda. Alates 1. veebruarist 2013 olin ta halduskomitee asendusliige, esindades IV auditikoda. Lisaks oli Ladislav Balko alates 12. veebruarist 2012 siseauditi komitee liige ja 24. aprillist 2013 kuni 28. veebruarini 2014 sama komitee eesistuja. Veebruaris 2014 nimetati Ladislav Balko II auditikoja (struktuuripoliitika, transport ja energeetika) liikmeks. Ühtlasi sai ta aastaaruande 6. peatüki (majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus) raportööriks. Ta vastutas ka kinnitava avalduse auditi ja mitme tulemusauditi eest samas valdkonnas ja oli CEAD auditikoja ning auditi kvaliteedikontrolli komitee liige, esindades II auditikoda. Aastatel 2019–2022 oli Ladislav Balko strateegia ja tulevikusuundade nõuandekomisjoni liige ning 2022. aasta jaanuarist liidu rahastamise ja haldamise teemadega tegeleva V auditikoja liige.
 • 01.03.1995 - 28.02.2006

  Aunus SALMI

  Aunus SALMI

  Sündinud 22. veebruaril 1942 Kiuruvesil; Helsinki majanduskõrgkooli majandusteaduste magister (1967); raamatupidaja (1976); Otto Wuorio Oy projektijuht Prantsusmaal (1967); Asko SA (Belgia) ekspordijuht (1970). Soome Belgia saatkonna majandusametnik (1971); SVH/Coopers & Lybrand Helsinki partner (1973–1995); Euroopa Kontrollikoja liige 1. märtsist 1995 kuni 28. veebruarini 2006 – vastutas järgnevate valdkondade eest: „Euroopa Söe- ja Teraseühendus, laenutegevus, pangandus“ (1995); „EÜ institutsioonide, ELi Väljaannete Talituse, väliste asutuste ja delegatsioonide, Euroopa Koolide, subsiidiumite, allasutuste (v.a Thessaloniki Keskus ja Dublini Fond) ja Euratomi tarneagentuuri tegevuskulude auditeerimine“; Euroopa Arengupanga nõukogu; iseseisev raamatupidaja (2006). Suri 23. augustil 2023.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Sündinud 1949. aastal Loimaal; majandusteaduste magister; atesteeritud raamatupidaja (KHT); 30-aastane kogemus avaliku sektori rahanduse juhtimise ja järelevalve valdkonnas. raamatupidamise ja õigusteaduse õppejõud Loimaa Kaubandustehnikumis (1974) ja Turu Majanduskõrgkoolis (1989); 1995–2005 osanik keskkaubanduskoja atesteeritud audiitorfirmas ning täitis osalise tööajaga audiitori ülesandeid; Soome parlamendi liige (1991) ning osales parlamendi mitme tegevusvaldkonna töös: riigieelarve- ja eelarvekontrollikomisjoni esimees, maksusektsiooni liige, transpordisektsiooni liige ning esimehe nõukogu liige (2003); Soome Panga audiitor ja seejärel audiitorite esimees; riiklike audiitorite asendusliige (1992); Soome Panga parlamentaarse volinike kogu liige (1993); Soome Panga väiksemakoosseisulise volinike kogu teine asendusliige (1993) ja esimene asendusliige (1993–1999); Soome Panga parlamentaarse volinike kogu esimees ja kõrgeima kontrolliasutuse nõuandva kogu esimees; Põhjamaade Investeerimispanga järelevalvekomisjoni liige (2003); Soome riikliku teadus- ja arendustegevuse fondi juhatuse liige (1993), seejärel fondi esimees (2003); Loimaa vallavolikogu liige (1982) ning esimees (2002); 1. märtsist 2006 kuni 28. veebruarini 2012 Euroopa Kontrollikoja liige, vastutades I auditigrupi (loodusressursside säilitamine ja haldamine) eest, CEAD auditigrupi liige (kooskõlastus, teabevahetus, hindamine, kinnitamine, arendustöö) (2006); I auditikoja (loodusressursside säilitamine ja haldamine) liige ning halduskomitee asendusliige (2010). Audiitorfirma BDO Oy partner ja juhatuse esimees (2012); BDO Oy vanemnõunik, Soome.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Ville ITÄLÄ

  Ville ITÄLÄ

  Sündinud 1959. aastal Luumäkil, õigusteaduse kandidaat (1989), 1991. aastal kohtupraktika läbinud õigusteaduse magister (varatuomari); 1995. aastal sooritas advokaadieksami. Euroopa Parlamendi liige (2004–2012): Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni aseesimees (2004–2006); eelarvekomisjoni liige (2004–2009); eelarvekontrollikomisjoni asekoordinaator ja liige (2009–2012); transpordi- ja turismikomisjoni liige; põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni asendusliige. Soome parlamendis: Soome parlamendi juhatuse nõukogu suurkomisjoni esimees (2003–2004); Soome Panga audiitorite liige (1996–2000); põhiseaduskomisjoni liige (1995–2000) ja selle esimees (1996–2000); transpordikomisjoni liige (1995–1996). Soome valitsuses: Soome siseminister P. Lipponeni teises valitsuskabinetis (2000–2003); rahvusliku koonderakonna (Kokoomus) esimees (2001–2004). Soome presidendi valijameeste kogu liige (1988); Turu linnavalitsuse esimees (1993–1995). 1. märts 2012 – 28. veebruar 2018 Euroopa Kontrollikoja liige.
 • 01.03.1995 - 31.12.2001

  Jan O. KARLSSON

  Jan O. KARLSSON

  Sündis 1. juunil 1939 Stockholmis; lõpetanud Stockholmi Ülikooli (majanduse, politoloogia ja ajaloo erialal); põllumajandusministeeriumi kantselei asedirektor, seejärel osakonnadirektor (1962); riigikantselei poliitikanõunik (1968). Stockholmi linna rahaasjade eest vastutava linnavolikogu liikme sekretär (1973); Põhjamaade Nõukogu presiidiumi abisekretär (1977); põhjamaade koostöö eest vastutav riigisekretär ja rahandusministeeriumi riigisekretär; suurlinnade komitee esimees (1988); riigikantselei nõunik ja koordinaator (1990); peaministri isiklik esindaja põhjamaade koostöö kooskõlastatud ümberhindamisel, millega valmistati ette Rootsi ühinemist Euroopa Majanduspiirkonna ja ELiga (1990); Rootsi parlamendi (Riksdag) sotsiaaldemokraatide fraktsiooni sekretariaadi läbirääkija ja nõustaja majandus-, rahandus- ja eelarveküsimustes (1992); välisministeeriumi peadirektor (1994); Euroopa Kontrollikoja liige 1. märtsist 1995 kuni 31. detsembrini 2001: vastutas koostöö eest arengumaade ja mitteliikmesriikidega (Euroopa Liidu üldeelarve); Euroopa Kontrollikoja president (1999–2001). Suri 19. septembril 2016.
 • 01.01.2002 - 28.02.2006

  Lars TOBISSON

  Lars TOBISSON

  Sündinud 1938. aastal Göteborgis; filosoofiadoktori kraad (politoloogias) Göteborgi Ülikoolist (1973); riikliku üliõpilasliidu president (1964); töötas Rootsi kutseühenduste konföderatsioonis (1965). Rootsi Moderaatide Partei peasekretär (1974); Rootsi parlamendi (Riksdag) liige, rahanduskomisjoni liige, välisasjade nõuandekomisjoni liige, Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees (1994); Euroopa Kontrollikoja liige 1. jaanuarist 2002 kuni 28. veebruarini 2006.
 • 01.03.2006 - 09.06.2011

  Lars HEIKENSTEN

  Lars HEIKENSTEN

  Sündinud 13. septembril 1950 Stockholmis; Stockholmi Kõrgeima Majanduskooli majandusteadlane ja -õppejõud, uurimistöö valdkonnad: majanduslik areng, struktuurimuutused ja tööturg (1972); Rootsi Majandusteadlaste Ühingu sekretär (1981). Rootsi rahandusministeeriumi asekantsler ning keskmise tähtajaga ja pikaajaliste majanduspoliitiliste küsimuste osakonna juhataja (1985); Rootsi rahandusministeeriumi majandusasjade riigisekretär; Svenska Handelsbanken’i peaökonomist (turu-uuringute osakonna juhataja) (1992); Rootsi Keskpanga (Sveriges Riksbank) rahanduspoliitika eest vastutav asepresident (1995); Rootsi Keskpanga president (2003); olnud erinevate valitsusasutuste, ettevõtete ja ülikoolide nõukogude liige; esindanud Rootsit rahvusvahelistes asutustes, nagu Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Rahvusvaheliste Arvelduste Pank (BIS), ELi valuutakomitee (hiljem majandus- ja rahanduskomitee) ja Euroopa Keskpank (EKP); Euroopa Kontrollikoja liige 1. märtsist 2006 kuni 9. juunini 2011: II auditirühma (struktuuripoliitika, transport, teadusuuringud ja energeetika) liige; CEAD auditikoja (kooskõlastus, teabevahetus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) teabevahetuse eest vastutav liige (2006); halduskomitee liige (2007); III auditikoja (välistegevus) liige ja CEAD auditikoja (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) asendusliige (2010); III auditikoja esindaja CEAD auditikojas (2011).
 • 10.06.2011 - 28.02.2018

  Hans Gustaf WESSBERG

  Hans Gustaf WESSBERG

  Sündis 26. aprillil 1952. aastal Göteborgis; lõpetas Göteborgi Ülikooli politoloogia, ajaloo ja kommunikatsiooni erialal; riigikantselei riigisekretär (2007–2010); välisministeeriumi riigisekretär (2007); kaitseministeeriumi riigisekretär (2006–2007). Rootsi äriregistri peadirektor (2004–2006); Rootsi Ettevõtete Liidu peadirektori asetäitja (2001–2004); Rootsi Tööstuse Keskliidu teabejuht, tegevdirektori kohusetäitja, tegevdirektori asetäitja ja tegevdirektor (1991–2001); ehitusettevõtte SIAB teabejuht (1990–1991); Rootsi kaitsejõudude pressiametnik, pressiteenistuse juhataja, hiljem teabejuht ja ülemjuhataja kõneisik (1982–1990); Rootsi üliõpilaskondade liidu (SFS) esimees (1980–1982); valitsuse koostalitluse nõukogu (E-nämden) liige ja Rootsi kõrgkooliteenuste ameti nõukogu liige (2005–2006); kaitse ja ühiskonna keskliidu nõukogu esimees; Rootsi hädaolukordade ohjamise asutuse tööstusega suhtlemise eest vastutava nõukogu liige ja ülemjuhataja ärinõustamise nõukogu liige (2003–2004); Mõõdukate partei Stockholmi piirkonna esimees (1997–2003); Rootsi Keskpanga juhatuse asendusliige (1998–2002); Birka Energi nõukogu liige (1999–2002); Svenska Bostäder nõukogu esimees (1999–2001); Locum AB nõukogu esimees (1999–2001); Rootsi kuningliku sõjateaduste akadeemia liige ja Sveriges Radio (Rootsi raadio) nõukogu liige (1996–1998). Euroopa Kontrollikoja liige 10. juunist 2011 kuni 28. veebruarini 2018. Suri 29. märtsil 2018.
 • 01.03.2018 - 31.05.2024

  Eva LINDSTRÖM

  Eva LINDSTRÖM

  Eva Lindström sündis 1957. aastal Rootsis Stockholmis. Tal on Stockholmi Ülikooli bakalaureusekraad majanduses, ärikorralduses, statistikas ja majandusajaloos. Oli rahandusministeeriumi eelarveosakonna juhataja (1994–1997); rahandusministeeriumi eelarvejuht (1997–2003); Rootsi riigikontrolör (2003–2010); uurimisrühma juht (hoolekandesektori ettevõtjate omandikuuluvuse nõuete uurimine, 2013–2014); ettevõtlus- ja innovatsiooniministeeriumi riigisekretär (2014–2018). Alates 2018. aasta märtsist oli Eva Lindström Euroopa Kontrollikoja liige V, I ja II auditikojas. Ta oli ka kontrollikoja institutsioonidevaheliste suhete eest vastutav liige, kelle ülesanne oli hõlbustada kontrollikoja ja sidusrühmade vahelist suhtlust. Lisaks oli ta kontrollikoja kunstikomisjoni liige. Oma muu tegevuse raames oli Eva Lindström Svenska Spel AB juhatuse liige (1998–2003); Rootsi Sotsiaalkindlustusameti nõuandekogu liige (2011–2012); Rootsi Fiskaalpoliitika Nõukogu aseesimees (2011–2014); Rootsi Tervishoiu- ja Hooldusteenuste Analüüsi Ameti juhatuse esimees (2011–2014); Rootsi Finantsjärelevalveasutuse juhatuse liige (2011–2014); Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomisjoni esimees (2012–2014); Rootsi Transpordiameti juhatuse aseesimees (2013–2014).
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Norman PRICE

  Norman PRICE

  Sündis 1915. aasta jaanuaris; õppis Plaistow gümnaasiumis; täitis Ühendkuningriigi maksu- ja tolliametis juhtimis- ja järelevalveülesandeid (1933); maksuinspektor (1939); maksuameti sekretär (1951). Maksuameti juhatuse liige (1965); maksuameti juhatuse esimees (1973); kontrollikoja liige alates 18. oktoobrist 1977 kuni 17. oktoobrini 1983. Suri on 19. veebruar 2007.
 • 18.10.1983 - 31.12.1992

  John CAREY

  John CAREY

  Sündinud 11. novembril 1933 Rugbys, Warwickshire’s; lõpetanud Oxfordi Ülikooli klassika, antiikajaloo ning antiik- ja uusaja filosoofia erialal; kvalifitseeritud vene keele tõlk; töötas Ühendkuningriigi rahandusministeeriumis ja avaliku teenistuse osakonnas (1957). Diplomaatilise esindajana lähetatud majandus- ja finantsnõunik Ühendkuningriigi alalises esinduses Euroopa ühenduste juures Brüsselis (1974); rahandusministeeriumi sekretär, kes vastutas kulutuste avaliku ja parlamentaarse kontrolli eest (1978); töötas rahandusministeeriumi välisriikidega tegelevas osakonnas, kus vastutas välisriikidele antava abi ja kaubandusalaste küsimuste, ekspordikrediidi ja rahvusvaheliste võlaprobleemide eest (1982); Euroopa Kontrollikoja liige alates 18. oktoobrist 1983 kuni 31. detsembrini 1992; vastutas põllumajanduskulutuste eest (1983); 23. septembri 1988. aasta määrusega nr 6 nimetati Riigi Rahanduse ja Raamatupidamise Instituudi (Institute of Public Finance and Accountancy) liikmeks. Suri 8. augustil 2022.
 • 01.01.1993 - 31.12.2001

  John WIGGINS

  John WIGGINS

  Sündinud 1938. aastal Londonis; lõpetas Oxfordi Ülikooli ajaloo ja filosoofia erialal; majanduse magistrikraad Harvardi Ülikoolist; töötas Ühendkuningriigi rahandusministeeriumis, kus tegeles maksustamise, rahapoliitika ja avaliku sektori kulutuste kontrolliga seotud aspektidega (1961–1979). Rahandusministri kabinetiülem (1980–1981); energeetikaministeeriumi naftaosakonda juhtiv asekantsler (1981–1984); töötas valitsuse peasekretariaadis (1985–1985); haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler ja seejärel aseminister, vastutades õpetajate olemasolu, koolituse ja palkade eest; Euroopa Kontrollikoja liige alates 1. jaanuarist 1993 kuni 31. detsembrini 2001, vastutades sotsiaalsektori, tööstuspoliitika, Berliini keskuse, Dublini fondi, keskkonna, ühtekuuluvuse valdkonna keskkonnaalase aspekti eest; vastutas kinnitavat avaldust koostava osakonna eest; kinnitava avalduse auditirühma eesistuja (1995).
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  David BOSTOCK

  David BOSTOCK

  Sündis 1948. aastal Cheltenhamis; magistrikraad majandusteaduse erialal (Economics of Public Policy) Londoni University College’ist ja bakalaureusekraad lähiajaloo erialal Oxfordi Ülikoolist. oli lähetuses Ühendkuningriigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures teise sekretärina (majandus- ja rahandusküsimused) ja valitsuskantselei (Cabinet Office) majandussekretariaadis (1971); rahandusministeeriumi põllumajandusosakonna juhataja (1984); finants- ja majandusnõunik Ühendkuningriigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures (1985); rahandusministeeriumi Euroopa Liidu töörühma juht; Luxembourgis asuva Euroopa Investeerimispanga asejuhataja, seejärel juhataja (1990); Ühendkuningriigi alalise esindaja asetäitja Euroopa Liidu juures Brüsselis (1995); Ühendkuningriigi eesistumise ajal COREPER I eesistuja (1998); valitsuskantselei Euroopa sekretariaadi juhataja (1999–2000); külalisteadur (Visiting Fellow) London School of Economics’i rahvusvaheliste uuringute keskuses ja külalisekspert (Practitioner Fellow) Sussexi Ülikooli Euroopa Instituudis (2000); Euroopa Kontrollikoja liige alates 1. jaanuarist 2000 kuni 31. detsembrini 2013, vastutades põllumajanduspoliitika auditeerimise eest: kinnitav avaldus, raamatupidamisarvestuse kontroll ja heakskiit ja eksporditoetused; oli CEAD auditirühma (kooskõlastus, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) eesistuja; I auditirühma (põllumajanduspoliitika) eest vastutav liige (2004); kuulus II auditirühma (struktuuripoliitika, transport, teadusuuringud ja arendustegevus) (2006); eesistuja (2008); CEAD auditikoja (koordineerimine, hindamine, kinnitamine ja arendustöö) eesistuja, vastutades auditi kvaliteedi ja tugitegevuse eest; halduskomitee liige (2010); III auditikoja (välistegevus) liige (2012). Suri 3. september 2016.
 • 01.01.2014 - 31.01.2020

  Phil WYNN OWEN

  Phil WYNN OWEN

  Sündinud 1960. aastal; ärijuhtimise magistrikraad London Business Schoolist; bakalaureuse- ja magistrikraad (ajalugu) Oxford University College’ist. Töötas üle 18 aasta rahandusministeeriumis, sealhulgas kahel perioodil kõrgema ametniku abina – 1984–1986 rahandusministri erasekretäri abina ja 1991–1993 rahandusministeeriumi kantsleri erasekretärina; 1993–1999 juhtis rahandusministeeriumi transpordi, maksude ja eelarve poliitika ning maksupoliitika töörühmi; 1999–2003 peaministri büroo seadusandluse mõju osakonna direktor; 2003–2004 rahandusministeeriumi finantsosakonna direktor; 2004–2009 tööhõive- ja pensionide ministeeriumi strateegia ja pensionide osakonna peadirektor; 2008–2013 riikliku tervishoiusüsteemi Maidstone'i ja Tunbridge Wellsi piirkonna nõukogu liige ja aseesimees; 2009–2011 energeetika- ja kliimamuutuste ministeeriumi kliimamuutuste ja tarbijakaitse osakonna peadirektor; 2011–2013 energeetika- ja kliimamuutuste ministeeriumi kliimamuutuste ja energiatõhususe osakonna peadirektor; oktoober 2012 kuni jaanuar 2013 energeetika- ja kliimamuutuste ministeeriumi asekantsler; jaanuar 2014 kuni jaanuar 2020 Euroopa Kontrollikoja liige: 2014–2016 oli ELi ühtekuuluvuspoliitika auditikoja liige ja 2016–2020 loodusvarade säästva kasutamise auditikoja liige; 2016–2018 sama auditikoja eesistuja.