Yes
No

​Kontrollikoda asub Luxembourgis ja tal on ligikaudu 900 töötajat. Kontrollikoda ei ole suur asutus. Seetõttu on lihtne integreeruda töökeskkonda ja suhelda teiste töötajatega. Meie institutsiooni inimlik mõõde aitab kaasa ka paremale meeskonnatööle. Kontrollikojas hoolitsetakse oma töötajate heaolu eest. Püüame luua töökeskkonna, kus meie töötajad tunnevad end usaldatuna, väärtustatuna ja motiveerituna.


  • Meie töökohaks on kolm ühes asukohas paiknevat hoonet, milles pakume kaasaegset, koostööl põhinevat, turvalist ja keskkonnasõbralikku füüsilist töökeskkonda. Meie ruumides on olemas kõik vajalik, et muuta töötajate elu lihtsamaks ja mugavamaks (sööklad, spordirajatised, peretoad jne). Me anname oma töötajatele kõik IT-vahendid ja -taristu, mida nad vajavad paindlikuks ja tõhusaks tööks.

  • Meie töö toimub kohapeal ja kaugühenduse vormis, sealhulgas väljaspool teenistuskohta (piiratud arv päevi aastas). Me pakume ka paindlikku töökorraldust.


Pakume konkurentsivõimelist tasustamist ja terviklikku hüvitiste paketti, mis hõlmab puhkust ja pensioniskeemi, töötajate ja nende ülalpeetavate ülemaailmset ravikindlustust ning elu- ja invaliidsuskindlustust. Põhipalgad on sätestatud ELi personalieeskirjades. Palgateave on kättesaadav siin(opens in new window).

Sõltuvalt töötaja isiklikust ja perekondlikust olukorrast võivad põhipalgale lisanduda teatavad toetused (kodumaalt eemalviibimise, majapidamis- ja lapsetoetused). Brutopalk on riiklikust maksust vabastatud, kuid selle suhtes kohaldatakse ELi maksu ja solidaarsusmaksu.

Töötajatel on õigus vähemalt 24-päevasele põhipuhkusele, millele lisanduvad riigipühad.