Yes
No

Turvalisus ja kaitse on osa liidu ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast. EL püüab tagada kõrge turvalisuse taseme kuritegevuse, rassismi ja ksenofoobia vältimise ja nende vastu võitlemise meetmetega ning politsei ja õigusasutuste ning muude pädevate asutuste tegevuse koordineerimise ja nendevahelise koostööga.​