Yes
No

Kliimamuutused ei tunne riigipiire ja neid ei saa lahendada üksnes riigi või kohaliku tasandi meetmetega. Seetõttu on äärmiselt oluline kogu ELi kliimameetmeid koordineerida. ELi energiapoliitika eesmärk on vähendada majanduse CO2 heidet ja tagada konkurentsivõimeliste hindadega varustuskindlus. Energiapoliitika on tihedalt seotud keskkonnapoliitikaga, mille üldeesmärk on kaitsta, säilitada ja parandada keskkonda praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks.