Yes
No

ELi arvukate toiduohutuse, loomade tervise ja taimetervise alaste meetmete eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja tarbijate huve sujuvalt toimival siseturul.​