Yes
No

 

 

Special report 03/2024: The rule of law in the EU
ELi rahastamine ei ole veel õigusriigi põhimõtete rikkumise vastu kaitstud
Eriaruanne 03/2024: Õigusriigi põhimõtete järgimine ELis
Töövõimalused
Läbipaistvus Euroopa Kontrollikojas
ELi mikrokiipide tööstuspoliitika pannakse proovile
Noorte praktika: kas eesmärk on õppimine või töö?
Lääne-Balkani riikidele antav 6 miljardi euro suurune täiendav abi vajab paremat kaitset
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Audiitorite sõnul kasvab ELis praktikal osalejate arv, kuid kvaliteediprobleemid püsivad
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Ülevaade 01/2024: ELi meetmed seoses noortele mõeldud praktikaga
Hanked
Kui tugevad on õigusriigi kaitsemeetmed ELi rahaliste vahendite väljamaksmisel?
Kas riigiabi andmist hoitakse kriisi ajal kontrolli all?
ELi diplomaatiliste suhetega tegelev asutus – Euroopa Liidu välisteenistus – peab paremini toetama liidu esindusi välismaal
Eriaruanne 02/2024: Euroopa välisteenistuse koordineeriv roll
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
AO ECA/2023/OP/0001 - LIFT-MAINTENANCE SERVICES
AO ECA/2023/OP/0003 - Service Desk and related services
Autode heitkoguste vähendamine – lihtsam öelda kui teha
Eriaruanne 01/2024: Sõiduautode CO2 heite vähendamine
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Indicative timetable of publication of ECA reports
CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST n° CEI 788 FOR EXTERNAL EXPERTS IN VARIOUS AUDIT FIELDS
CEI – External experts in geo-blocking, EU law and U digital single market (notice - pdf format)
I – Situation of exclusion concerning the person
CEI – External experts in geo-blocking, EU law and EU digital single market
Organisatsioon
Õigusteave
Hangete tulemustabel – info riigihangete suundumuste kohta
Kas meie autod on tõepoolest keskkonnasäästlikumad?
Liituge kontrollikojaga
Meie töötingimused
Eetika
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Biokütuste ebaselge tulevik Euroopa Liidus
Eriaruanne 29/2023: ELi toetus säästvatele biokütustele transpordisektoris
Tähelepanu keskmes on ELi tulemuslikkus: audiitorid annavad ülevaate oma tulevastest prioriteetidest
Töökava 2024+
2024+ work programme
ECA energy conference 2015
Keskkonnajuhtimine
Cohesion Conference 2023
Suhted teiste institutsioonidega
Pressikontakt
KASZASOVÁ
Välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud ELis: aeg on puudused kõrvaldada
Eriaruanne 27/2023: Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU