Yes
No

​Mis innustab meie töötajaid kontrollikojas töötama?

  • See on suurepärane võimalus rahvusvaheliseks karjääriks avaliku sektori auditeerimises ja muudes valdkondades.

  • Nad on osa Euroopa institutsioonist, mis on loodud ELi rahaliste vahendite kaitsmiseks.

  • Nad töötavad mitmekultuurilises ja mitmekeelses keskkonnas koos professionaalsete kolleegidega kõigist ELi liikmesriikidest.

  • Nad aitavad parandada ELi toimimist ja tagada, et ELi kulutused tooksid liidu kodanikele võimalikult suurt kasu.

Kontrollikoja töötajate hulgas on mitme elukutse esindajaid: loomulikult audiitoreid, aga ka tõlkijaid, juriste, personalispetsialiste, arhivaare ja raamatukoguhoidjaid, arste, kommunikatsioonieksperte, arvuti- ja andmeteadlasi, logistika- ja turvaspetsialiste ning haldusassistente.

Võtame ametnikke määramata ajaks tööle peamiselt Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatud konkursside kaudu. Aeg-ajalt võtame töötajaid tööle ka otse tähtajaliste lepingute alusel (ajutised või lepingulised töötajad) ning sel juhul avaldame osalemiskutse oma töövõimaluste leheküljel. Kolm korda aastas võtame kõigis töövaldkondades tööle praktikante;, täpsema teabe saamiseks vaadake praktika lehekülge. Samuti on meil riiklike auditeerimisasutustega vahetusprogrammid, mis võimaldavad meil igal aastal võõrustada mitmeid lähetatud riiklikke eksperte.

Meie personal koosneb sekretäridest/ametnikest, assistentidest, administraatoritest ja juhtidest. Sekretärid/ametnikud on üldiselt seotud büroohalduse, turva- ja juhtimisteenustega ning nad pakuvad haldus- ja tehnilist tuge. Assistendid pakuvad mitmes valdkonnas juhtimis- ja tehnilist tuge. Administraatorid töötavad suure vastutusega ametikohtadel. Juhid vastutavad strateegia, tulevikusuundade analüüsi ja inimeste juhtimise eest.

Kõigi teenistussuhete õiguslik alus on Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Lisateabe saamiseks vt kontrollikoja sotsiaalbilanssi.

Kasulikud lingid