Yes
No

​Pakume üliõpilastele ja kõrgkooli lõpetanutele praktikakohti meie tööga seotud õppevaldkondades. Kui osutute valituks, palume teil tulla viieks kuuks Luksemburgi ja anda tõeline panus töösse, mis aitab tervel maailmajaol paremini toimida. Kui olete huvitatud meie pakutavast tööst ja vastate kõigile meie kandideerimiskriteeriumidele, siis soovitame teil kandideerida.

Võtame vastu praktikantide taotlusi kõigis oma töövaldkondades (audit, tõlkimine, teabevahetus, üldadministratsioon, IT ja raamatukoguhaldus). Eriti teretulnud on kandidaadid, kellel on IT-auditi ja andmeteaduse valdkonna taust: meie eesmärk on parandada tehnoloogia ja andmete kasutamist oma audititöös ning otsime praktikante, kellel on visioon ja ideed, et avaldada selles valdkonnas tõelist mõju.

Töökogemus Euroopa Kontrollikojas

Kontrollikoda on suurepärane koht praktika tegemiseks. Teil on võimalus teha tööd tõeliselt olulistes valdkondades ning saada rahulolu teadmisest, et teie töö on aidanud miljonite inimeste elu paremaks muuta.

Teile määratakse praktika juhendaja, kes vastutab teie meeskonnasse integreerimise ja teie töökoormuse jälgimise eest. Te olete algusest peale toeks kutseliste audiitorite meeskonnale, kes analüüsivad ELi poliitika mõju ja teevad parandusettepanekuid või kontrollivad ELi raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute korrektsust. 

Traineeship supervisor

Teil võidakse isegi paluda reisida koos oma meeskonnaga, et teha audititööd teises ELi liikmesriigis, mis annab teile võimaluse vahetult näha, kuidas ELi audiitorid selles valdkonnas töötavad. Auditivälistes osakondades ühinete ühe käimasoleva projektiga ja teete projektimeeskondadega koostööd projektijuhi või kogenud meeskonnaliikme järelevalve all.

Koostöö – õpime koos

Te veedate palju aega koos teiste praktikantidega. Euroopa Kontrollikoja praktikandid alustavad kõik oma praktikat koos samal päeval. Praktika koos kogemine tähendab tavaliselt seda, et praktika ajal suheldakse omavahel pidevalt. Lisaks saadud praktilistele kogemustele moodustavad praktikandid ka kontaktide võrgustiku, mis toimib veel kaua pärast praktika lõppemist.

Kontrollikojas toimub kolm praktikasessiooni, mis hõlmavad järgmisi ajavahemikke:

  • jooksva kalendriaasta 1. märtsist 31. juulini;
  • jooksva kalendriaasta 1. maist kuni 30. septembrini;
  • alates jooksva kalendriaasta 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 28. (29.) veebruarini.

Nende kolme sessiooni ajal võib iga praktika kesta kolm kuni viis kuud.

Teie praktikanditasu

Praktika ajal makstakse teile tasu 1500 eurot kuus. Mõnikord pakume mõnda tasustamata praktikat, kuid seda siiski vaid erandjuhtudel.

Kas te vastate kandideerimistingimustele?

Meie juures praktika tegemiseks peate vastama järgmistele nõuetele:

  • peate olema ELi liikmesriigi kodanik;
  • peate olema läbinud vähemalt neli semestrit ülikooliõpinguid meie tööga seotud valdkonnas;
  • peate oskama väga hästi üht ELi ametlikku keelt ja rahuldavalt teist ametlikku keelt.

Meie praktikaprogrammi üks eesmärke on võimaldada võimalikult paljudel inimestel saada töökogemust ELi halduses. Seega, kui olete varem töötanud ükskõik millises ELi institutsioonis või asutuses, või kui olete töötanud parlamendiliikme assistendina, ei saa te kontrollikoja praktikale kandideerida. Kandideerida ei saa ka juhul, kui olete juba teinud praktika mõnes teises ELi asutuses. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge kontrollikoja praktikaeeskirjadega.

Kui te osutute valituks, peate esitama oma riigi ametiasutuste politseitõendi, milles kinnitatakse, et te ei ole karistusregistrisse kantud. Samuti peate esitama arstitõendi, mis kinnitab, et olete füüsiliselt võimeline tööülesandeid täitma. Kui teil on puue, võite esitada meile oma perearsti tõendi, milles kinnitatakse, et kui on võetud asjakohased meetmed, on teil võimalik töökohal tõhusalt töötada.

traineeship application

Esitage taotlus siin

Kandideerimiseks leiate allpool olevast loetelust sessiooni, millele soovite kandideerida, ja klõpsake nupul „apply“. Taotluse saab esitada ainult selle lingi klõpsamisel avaneva vormi kaudu – me ei võta vastu muul viisil saadetud taotlusi.