No
No
 

Europeiska revisionsrätten uppmanar all personal att uppträda med integritet och redlighet i sina kontakter med kollegor, partner, granskningsobjekt och allmänheten.

Revisionsrätten har infört kanaler för visselblåsare som garanterar dem ett lämpligt skydd.

Använd kontaktformuläret nedan om du vill anmäla allvarliga oriktigheter. Beskriv de påstådda oriktigheterna och ange tydligt om du kontaktar oss i egenskap av visselblåsare och om du vill att din identitet ska förbli hemlig.