Yes
No

​Varför har vi så nöjda medarbetare på revisionsrätten? Jo, därför att

  • arbete hos oss ger enastående möjligheter till en internationell karriär inom revision i den offentliga sektorn och andra områden,

  • de är en del av den EU-institution som har inrättats för att skydda EU:s finanser,

  • de arbetar i en mångkulturell och flerspråkig miljö med arbetskollegor från alla EU-medlemsstater,

  • de bidrar till att EU fungerar bättre och till att EU-medborgarna får valuta för sina pengar.

Vid revisionsrätten arbetar människor från olika yrkesgrupper: revisorer, förstås, men även översättare, jurister, HR-specialister, arkivarier och bibliotekarier, läkare, kommunikationsexperter, datavetare och dataanalytiker, specialister inom logistik och säkerhet samt administrativa assistenter.

Vi rekryterar i huvudsak tjänstemän (tillsvidareanställda) genom uttagningsprov som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso). Ibland anställer vi också personal direkt på visstidsanställningskontrakt, tillfälligt anställda eller kontraktsanställda. Då offentliggör vi en inbjudan att anmäla intresse på vår webbsida för lediga jobb. Tre gånger per år tar vi emot praktikanter inom alla våra arbetsområden. Mer information om detta finns på sidan om praktik. Vi har även utbytesprogram med nationella revisionsorgan, vilket gör att vi varje år kan ta emot ett antal utstationerade nationella experter.

Vår personal består av sekreterare/kontorspersonal, assistenter, handläggare och chefer. Sekreterare/kontorspersonal arbetar vanligtvis med kontorsledning, säkerhet eller chaufförstjänster och ger administrativt och tekniskt stöd. Assistenter ger ledningsstöd och tekniskt stöd inom flera olika områden. Handläggare har befattningar som innebär stort ansvar. Chefer ansvarar för strategi, planering och personalledning.

Den rättsliga grunden för all anställning är tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen.

Mer information finns i revisionsrättens personalbokslut.

Länkar