Yes
No

 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Special report 17/2023: Circular economy
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Budget och ansvarsskyldighet
Cohesion Conference 2023
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Organisation
Misused English words and expressions in EU publications
Negotiation by the European Parliament of the rent paid for the buildings IPE-0, IPE-1 and IPE-2 (also known as WIC and SDM buildings) situated in Strasbourg
Consequences for public accountability and public audit in the EU and the role of ECA in the light of the current financial and economic crisis
Summary of results from the Court’s 2012 annual audits of the European Agencies and other bodies
Jobba på revisionsrätten
ECA sustainability report 2022
Särskild rapport 22/2023: Havsbaserad förnybar energi i EU
Informationsbroschyr - Väktare av EU:s finanser
Styrning
Revisionsrättens tidskrift Journal
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
EU:s finanser
EU:s budget: dags för en reform? Ett informationsdokument om halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020
Mål för hållbar utveckling
Uppgiftsskydd
Organisation
Evenemang
2015 Annual report: EU needs to regain the trust of its citizens
The European Court of Auditors' audit powers under the proposal for a Council regulation conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions
Briefing paper: Mid-term review of the multi-annual financial framework
Information leaflet - Guardians of the EU’s finances
Europaparlamentets förhandlingar om hyran för IPE-0-, IPE-1- och IPE-2-byggnaderna (även kallade WIC- och SDM-byggnaderna) i Strasbourg
Bedrägeribekämpning
Ekonomi, finans och euron
Jordbruk och sammanhållning: en översikt över EU:s utgifter 2007–2013
Konsekvenser för offentlig redovisningsskyldighet och offentlig revision i EU och revisionsrättens roll mot bakgrund av den rådande finansiella och ekonomiska krisen
Europeiska revisionsrättens svar på kommissionens andra utvärderingsrapport enligt artikel 318
Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen 2016
Analys av de potentiella besparingarna för EU:s budget om Europaparlamentet centraliserade sin verksamhet
Rättsligt meddelande
Vad vi gör
Strategi
Den externa revisorns rapporter
Annat internationellt samarbete