Yes
No

 

 

Organisation
BLANCO FERNÁNDEZ
KASZASOVÁ
Europeiska revisionsrätten ansluter sig till EU:s nya organ för etiska frågor som inrättades i dag
MANFREDI SELVAGGI
Det tar för lång tid att återkräva felaktigt använda EU-medel
Särskild rapport 07/2024: Kommissionens system för återkrav av oriktiga EU‑utgifter
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Indicative timetable of publication of ECA reports
En inblick i vad EU:s revisorer bidrar med i en svår tid
Europeiska revisionsrätten - Vår verksamhet 2023
European Court of Auditors - Our activities in 2023
EU-relaterade länkar
GÁLL-PELCZ
CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST n° CEI 788 FOR EXTERNAL EXPERTS IN VARIOUS AUDIT FIELDS
PAPOUSKOVÁ
FARA
JAKOB
MORGANTE
ȘTEFAN
LEÃO
Artificiell intelligens – går EU:s storslagna plan i lås?
EU siktar på nollutsläpp, men vägen dit är långt ifrån rak
BLOK
ANDRIKIENĖ
EU:s bistånd till flyktingar i Turkiet ger inte tillräcklig effekt
Särskild rapport 06/2024: Faciliteten för flyktingar i Turkiet
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Mediakontakt
Särskild rapport 05/2024: EU:s öppenhetsregister
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Lobbning mot lagstiftare: EU-revision visar på bristande öppenhet
Högre revisionsorgan
Mål för hållbar utveckling
Budget och ansvarsskyldighet
PARENTE
RAUCH
Återhämtningsplanen NextGenerationEU – ska nästa generation betala för den?
EU:s revisorer har bedömt EU:s stöd till flyktingar i Turkiet för andra gången
Lobbning mot EU:s lagstiftare: på rättvisa villkor?
2023 Social Balance Sheet
CHIRA
BETENCOURT
TURCANOVA
BĂNICĂ
REXHA
EGEA
-
MACQUADE
Förbindelser med andra institutioner