Yes
No

 

 

Special report 03/2024: The rule of law in the EU
EU:s finanser är ännu inte immuna mot överträdelser av rättsstatsprincipen
Särskild rapport 03/2024: Rättsstatsprincipen i EU
Lediga jobb
Insyn i Europeiska revisionsrätten
EU:s industripolitik för mikrochipp sätts på prov
Ungdomspraktik: ska den bara handla om att få arbetslivserfarenhet eller också om att få lön?
De sex miljarder euro som föreslås i extra stöd till västra Balkan behöver skyddas bättre
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Allt fler i EU gör praktik, men viktiga kvalitetskriterier följs inte, säger EU:s revisorer
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Översikt 01/2024: EU:s åtgärder för att främja ungdomspraktik
Offentlig upphandling
Hur starka är skyddsmekanismerna för rättsstatens principer i samband med EU-finansiering?
Upprätthålls kontrollen av statligt stöd i kristider?
EU:s diplomatiska gren måste ge EU:s delegationer i utlandet bättre stöd
Särskild rapport 02/2024: Europeiska utrikestjänstens samordnande roll
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
AO ECA/2023/OP/0001 - LIFT-MAINTENANCE SERVICES
AO ECA/2023/OP/0003 - Service Desk and related services
Att minska koldioxidutsläppen från bilar är lättare sagt än gjort
Särskild rapport 01/2024: Att minska koldioxidutsläppen från personbilar
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Indicative timetable of publication of ECA reports
CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST n° CEI 788 FOR EXTERNAL EXPERTS IN VARIOUS AUDIT FIELDS
CEI – External experts in geo-blocking, EU law and U digital single market (notice - pdf format)
I – Situation of exclusion concerning the person
CEI – External experts in geo-blocking, EU law and EU digital single market
Organisation
Rättsligt meddelande
Infopanelen om upphandling ?din guide till trender inom offentliga upphandlingar
Blir våra bilar verkligen grönare?
Våra arbetsvillkor
Etik
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Oviss framtid för biodrivmedel i EU
Särskild rapport 29/2023: EU:s stöd till hållbara biodrivmedel för transporter
ECA energy conference 2015
EU:s prestation i fokus för revisionsrättens kommande prioriteringar
Arbetsprogram för 2024+
2024+ work programme
Miljövård
Cohesion Conference 2023
Mediakontakt
KASZASOVÁ
Jobba på revisionsrätten
Granskning av utländska direktinvesteringar i EU: dags att åtgärda bristerna
Särskild rapport 27/2023: Granskning av utländska direktinvesteringar i EU
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Konkurrensen i offentliga upphandlingar i EU minskar