Yes
No

Utbrottet av covid-19 fick en betydande inverkan på EU och medlemsstaterna. EU har vidtagit åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset, stödja nationella hälso- och sjukvårdssystem och motverka pandemins socioekonomiska effekter. ​