No
No
 

På den här sidan hittar du information om anbudsinfordringar vid Europeiska revisionsrätten, planering av kontrakt till lågt och medelhögt värde, årliga förteckningar över kontrakt och allmänna villkor för alla kontrakt.

I de fall som nämns i budgetförordningen ska revisionsrätten använda sig av förfaranden för offentlig upphandling när den förvärvar varor, tjänster eller byggentreprenader.

Observera att det mesta av den information som offentliggörs om revisionsrättens anbudsinfordringar (förhandsmeddelanden, meddelanden om upphandling och meddelanden om tilldelning) finns i databasen TED (Tenders Electronic Daily).

Den här webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet med den senaste informationen om offentlig upphandling och anbudsinfordringar.

Ett särskilt meddelande om skydd av personuppgifter finns tillgängligt för anbudsgivare och externa experter via följande länk: Särskilt meddelande om skydd av personuppgifter - Upphandling/Externa experter.Inledning

Lämpliga anbudsförfaranden och metoder för utlysning har valts på grundval av de uppskattade beloppen för kontrakten. De är för närvarande följande:

Värdet på upphandlingen
Det förfarande som minst krävs Offentliggörande
≤ 15 000 euro
Förhandlat förfarande med en enda leverantör/tjänsteleverantör Utlyses inte
> 15 000 och

≤ 60 000 euro

Förhandlat förfarande med minst tre leverantörer av varor/tjänste Revisionsrättens webbplats
> 60 000 euro och < tröskelvärdet enligt direktivet (för närvarande 143 000 euro för tjänster/varor och 5 538 000 euro för byggentreprenader)

Förhandlat förfarande med minst fem leverantörer av varor/tjänster, eller

inbjudan att anmäla intresse, selektivt eller öppet förfarande

Revisionsrättens webbplats

TED

≥ tröskelvärdet enligt direktivet (≥143 000 euro för varor/tjänster och ≥5 538 000 euro för byggentreprenader) Öppet förfarande eller selektivt förfarande då ett meddelande om upphandling offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (TED) TED (eTendering) och revisionsrättens webbplats
> 60 000 euro utan någon övre gräns – det så kallade enklare systemet
Förhandlat förfarande under konkurrens
TED (eTendering) och revisionsrättens webbplats

Förhandlade förfaranden med ett uppskattat värde på >15 000 euro och < tröskelvärdet enligt direktivet

Alla förhandlade förfaranden för ett belopp inom intervallet > 15 000 euro och < tröskelvärdet enligt direktivet ( < 143 000 euro för varor/tjänster och < 5 538 000 euro för byggentreprenader) som Europeiska revisionsrättens har för avsikt att genomföra, offentliggörs nedan. Se: Offentliggörande i förhand för kontrakt till lågt och medelhögt värde:

Prognosen är inte på något sätt bindande för revisionsrätten. Andra särskilda upphandlingsförfaranden kan dessutom genomföras beroende på revisionsrättens behov.

Om du är intresserad av något av de planerade upphandlingsförfarandena kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär. Ange ”Upphandling” på ärenderaden och därefter upphandlingsföremål samt ditt företags namn, adress och kontaktuppgifter.

Upphandlingsförfaranden med ett uppskattat värde över tröskelvärdet enligt direktivet

Alla upphandlingsförfaranden med ett uppskattat värde över tröskelvärdet enligt direktivet ( ≥ 143 000 euro för varor/tjänster och ≥ 5 538 000 euro för byggentreprenader) utlyses i Europeiska unionens officiella tidning (TED), som är den främsta informationskällan när det gäller förfaranden för stora offentliga upphandlingar.

Observera att Europeiska revisionsrätten inte skickar ut papperskopior av anbudsdokumentationen. All nödvändig dokumentation finns tillgänglig elektroniskt på denna webbplats och på eTendering via länken i meddelandet om upphandling (punkt I.3).

Om du får problem med nedladdningen kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär. Ange ”Upphandling” på ärenderaden samt referensnummer och namn på det upphandlingsförfarande som du är intresserad av.

Notera även att förklaringar till dokumentationen och/eller ändringar kan offentliggöras under den tid då anbud får lämnas in. Eventuell ytterligare information kommer endast att finnas på eTendering, som kan nås via länken i meddelandet om upphandling (punkt I.3), så anbudsgivare rekommenderas starkt att regelbundet besöka webbplatsen eftersom ytterligare information kan läggas till när som helst fram till sista anbudsdagen.

Inledning

Europeiska revisionsrätten har för avsikt att genomföra följande upphandlingsförfaranden till lågt och medelhögt värde. Denna tidsplan är inte bindande för revisionsrätten. I undantagsfall kan andra upphandlingsförfaranden genomföras beroende på revisionsrättens behov.

Ämne Uppskattning Typ (varor (F), tjänster (S), fastigheter (B), byggentreprenader (W)) Preliminär planering (inledande av förfarandet)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Om du vill delta i något av de planerade upphandlingsförfarandena kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär. Ange ”Upphandling” på ärenderaden och därefter upphandlingsföremål samt ditt företags namn, adress och kontaktuppgifter.

Årliga listor över kontrakt till lågt och medelhögt värde som revisionsrätten har tilldelat ( > 15 000 till < tröskelvärdet enligt direktivet)

Årlig information om särskilda kontrakt som bygger på ett ramkontrakt

Årliga listor över kontrakt som revisionsrätten har tilldelat i enlighet med punkt 11.1. h och j–m i bilaga I till budgetförordningen

Relaterade dokument

Årliga listor över ändringar av kontrakt

Offentliggörande av information om värdet på och mottagare av EU-medel

Relaterade dokument