Yes
No

​Genom sin politik för havsfrågor och fiske försöker EU utveckla den ekonomiska potentialen men också säkerställa ett hållbart fiske och trygga en stadig tillgång till fiskeriprodukter.