No
No
​​
 

Som väktare av EU:s finanser anser vi som arbetar vid Europeiska revisionsrätten att det ska råda insyn i hur vår institution fungerar. Det innebär att vi informerar om vår förvaltning och verksamhet och att vi offentliggör resultaten av vårt granskningsarbete. På så sätt kan vi hjälpa medborgarna att bättre förstå hur vi uppfyller vår roll och arbetar för en stabil finansiell styrning genom att ställa förvaltarna av EU:s budget till svars.

Länkar