Yes
No

​Forskning och innovation är centrala för EU:s strategi för konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. EU:s politik går ut på att skapa lämpliga förutsättningar för forskning och innovation och öka investeringsnivåerna.