Yes
No

​Humanitärt bistånd handlar om anpassade krisinsatser för att rädda och bevara människoliv, förebygga och lindra mänskligt lidande och värna om mänsklig värdighet. Det gäller att nå sårbara befolkningsgrupper i enlighet med principerna om opartiskhet, neutralitet, humanitet och oberoende. EU gör också insatser på området för civilskydd för att stödja, samordna och komplettera medlemsstaternas åtgärder.