Yes
No

​EU ger bistånd till och utvecklar förbindelserna med länder utanför EU och med regionala eller globala organisationer. Det huvudsakliga syftet med EU:s utvecklingspolitik är att utrota fattigdom. Över hälften av allt utvecklingsbistånd i världen kommer från EU och dess medlemsstater, vilket gör att de tillsammans är världens ledande biståndsgivare.