Yes
No

​Vi erbjuder universitetsstudenter och högskoleutbildade praktiktjänstgöring inom olika områden av betydelse för vårt arbete. Du som blir utvald får komma till Luxemburg och under fem månader bidra praktiskt till vårt arbete som får en hel världsdel att fungera bättre. Om du är intresserad av vad vi har att erbjuda, och om du uppfyller alla våra urvalskriterier, tveka då inte att lämna in en ansökan!

Vi tar emot ansökningar om praktiktjänstgöring inom alla våra verksamhetsområden: revision, översättning, kommunikation, allmän administration, it och biblioteksadministration. Vi uppmanar särskilt dig som är specialiserad inom it-revision och datautvinning och dataanalys att lämna in en ansökan. Vi strävar nämligen efter att förbättra teknik- och dataanvändningen i vårt revisionsarbete och söker praktikanter med visioner och idéer som kan få en verklig effekt på området.

Vad som väntar dig på revisionsrätten

Revisionsrätten är ett idealiskt ställe att praktisera på. Här får du möjlighet att ägna dig åt sådant som verkligen betyder något. Och uppleva tillfredsställelsen av att veta att ditt arbete bidrar till att göra en positiv skillnad i miljontals människors liv.

Du kommer att få en handledare som ansvarar för att integrera dig i ett team och övervaka din arbetsbörda. Redan från början kommer du att få assistera ett team av professionella revisorer när de analyserar effekterna av EU-politik och föreslår förbättringar eller kontrollerar korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för EU:s räkenskaper. 

Traineeship supervisor

Det kan till och med hända att du ombeds följa med ditt team till ett annat EU-land för att utföra revisionsarbete där, något som ger dig möjlighet att från första parkett se hur EU:s revisorer arbetar på fältet. Om du gör din praktik på en annan avdelning än en revisionsavdelning, kommer du att delta i något av våra pågående projekt och arbeta tillsammans med projektteamen, under överinseende av projektledaren eller en erfaren teammedlem.

Arbeta tillsammans – lära tillsammans

Du kommer att tillbringa mycket tid tillsammans med de andra praktikanterna. Alla börjar praktiktjänstgöringen samma dag. Eftersom alla praktikanter genomför sin praktik samtidigt blir de ofta en väl sammansvetsad grupp. Och förutom den praktiska erfarenhet som de får, bildar de också kontaktnätverk som består långt efter praktikperiodens slut.

Revisionsrätten anordnar praktik följande tre perioder:

  • Från och med den 1 mars till och med den 31 juli samma år.
  • Från och med den 1 maj till och med den 30 september samma år.
  • Från och med den 1 oktober till och med den 28 (29) februari påföljande år.

Praktiken pågår mellan tre och fem månader under dessa perioder.

Praktikantlön

Under praktiktjänstgöringen får du en ersättning på 1 500 euro i månaden. Vi erbjuder ibland några oavlönade praktikplatser, men de är undantag snarare än regel.

Uppfyller du urvalskriterierna?

För att kunna göra praktik hos oss måste du uppfylla följande krav:

  • Du måste vara medborgare i en av EU:s medlemsstater.
  • Du måste ha fullgjort minst fyra terminers universitetsstudier inom ett område av betydelse för revisionsrättens arbete.
  • Du måste ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i ytterligare ett av dessa språk.

Ett av syftena med vårt praktikantprogram är att ge så många som möjligt chansen att få erfarenhet av arbete inom EU:s förvaltning. Det innebär att du inte kan ansöka om praktiktjänstgöring vid revisionsrätten om du tidigare har varit anställd vid en EU-institution eller EU-byrå, oavsett befattning, eller om du har arbetat som assistent till en ledamot av Europaparlamentet. Du kan inte heller göra det om du redan har praktiserat vid ett annat EU-organ. Närmare uppgifter finns i bestämmelserna för praktiktjänstgöring vid Europeiska revisionsrätten.

Om du väljs ut för praktiktjänstgöring, kommer du att behöva lämna in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret från polisen. Du kommer också att behöva uppvisa ett läkarintyg som anger att du uppfyller kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen. Om du har en funktionsnedsättning, kan din läkare i stället intyga att du kan arbeta om lämpliga anpassningar görs på arbetsplatsen.

traineeship application

Ansök här

Välj period som du vill praktisera i listan nedan och klicka på ”ansök”. Du kan bara lämna in din ansökan via det formulär som du kommer till när du klickar på länken – vi godtar inte ansökningar som skickats på något annat sätt.