Yes
No

​I EU-sammanhang innebär sammanhållning att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan regioner och medlemsstater genom att främja jobbskapande, företagens konkurrenskraft, hållbar utveckling och gränsöverskridande och interregionalt samarbete.