No
Yes

Revisionsrättens tidskrift Journal sätter fokus på viktiga frågor inom offentlig revision i hela EU. Den ger en inblick i revisionsrättens roll och arbete, och varje nummer innehåller artiklar på ett visst tema som skrivits av personer både inom och utanför vår institution. Artiklarna kan ta upp ny utveckling och praxis på området eller lägga fram beslutsfattares, revisorers, akademikers eller andra experters perspektiv på ett visst ämne.

De intervjuade personerna och författarna är ensamt ansvariga för innehållet i intervjuer och artiklar. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska revisionsrättens åsikter.

Journal finns tillgänglig nedan och publiceras också via våra kanaler på sociala medier.